Відділ освіти Нікопольської райдержадміністрації На допомогу вчителю предметнику Формуємо креативну особистість - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Відділ освіти Нікопольської райдержадміністрації На допомогу вчителю предметнику - страница №1/2

Відділ освіти Нікопольської райдержадміністраціїhttp://www.stihi.ru/pics/2012/09/28/7316.jpg

На допомогу вчителю - предметнику
Формуємо креативну особистість
(сценарії позакласних заходів

із світової літератури)


Заскока Н.А.

вчитель – методист

Павлопільська ЗОШ І – ІІІ ступенів

2014 р.


Праця вчителя ні з чим не зрівнянна ... Ткач уже через годину бачить плоди своєї праці; сталевар через декілька годин радіє вогненному потоку металу; орач, сіятель, хлібороб через кілька місяців милуються колоссям і зерном, вирощеним у полі... Учителю потрібно трудитися роки й роки, щоб побачити предмет своєї творчості; буває, що проходять десятиріччя і ледве починає виділятися те, що замислив; ніхто частіше від учителя не буває незадоволеним; ні в якій праці помилки і невдачі не приводять до таких важких наслідків, як в учительській...


В.Сухомлинський

ЗМІСТ: стор.

Анотація……………………………………………………………..4
Значення і принципи позакласної роботи. ……………………….5
Літературно – музичний вечір «Истории любви»………………..9
Літературно – музичний вечір «Мелодия двух сердец»……….. 17
Літературна вітальня «Король Диканьки»………………………..25
Список літератури ………………………………………………….34

Позакласна робота із світової літератури, як засіб формування креативної особистості учня – містить розробки літературних вечорів до Дня Святого Валентина та розробку літературної вітальні «Король Диканьки», присвячену творчості М.В. Гоголя. Передбачає закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, розширення загальноосвітнього кругозору учнів, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів. Використовується як одна із форм дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумових розваг.

Матеріали можуть бути використані вчителями світової літератури, педагогами – організаторами, заступниками директорів з виховної роботи в організації дозвілля учнів. Сприяє формуванню естетичного уподобання та етичних норм поведінки.

Науково – методичний проект: «Шляхи реалізації креативного навчання в системі вивчення світової літератури»

Актуальність проблеми.

Інтелектуальний і творчий потенціал особистості – необхідні складові, які допомагають людині реалізувати себе у сучасному світі та досягти успіху. Тому завдання сучасної школи – формування знань, умінь, духовного світу, моральних якостей майбутнього громадянина країни. Формуючи компетентність учнів, учитель забезпечує їм: • Перехід до інформаційного суспільства;

 • Формування конкурентоздатності;

 • Власний, духовно – світоглядний вибір;

 • Потребу у нових знаннях, нових компетентностях для подальшої реалізації себе у суспільстві;

 • Уміння самостійно їх отримувати із різних джерел інформації, організовувати, планувати, керувати власною діяльністю.

Сьогодні частіше за все під освітою ми, вчителі – предметними звикли розуміти процес викладання знань широкому загалу людей. У наш час, нажаль, мудрість замінюється на знання, знання, в свою чергу, на відомості. Це ставить діагноз нашому суспільству стосовно проблем, пов’язаних з навчанням, отриманням освіти. Людині не можна давати просто суму знань. Переконана: людину треба вчити думати, співчувати, шукати, пробуджувати творчі підходи до життя, чим би вона не займалась. Ось чому для реалізації «Гуманно – особистісного освітнього процесу» я обрала науково – методичний проект «Шляхи реалізацій креативного навчання в системі вивчення світової літератури».

Уроки світової літератури – це, в першу чергу, уроки « людино творення». Особливості курсу літератури такі, що цей предмет повинен бути не тільки джерелом інформації, а й засобом впливу на особистість учня, впливу, переважно позитивного. І цей потенціал треба використовувати якнайповніше. Як на мене, незрівнянно важливіше для вчителя літератури підготувати не просто «кваліфікованого, грамотного читача» або «теоретика етичних моральних принципів», а насамперед – Людину, Особистість.

Щоб створити творчу атмосферу на уроці, учителю варто подбати про наступне:


 1. Наповнити навчальний процес позитивним емоційним змістом.

 2. Навчити учнів критично ставитись до стереотипів. «Творчість починається з сумніву».

 3. Будь – яка проблема має декілька варіантів вирішення, їх варто шукати.

 4. Використовувати метод відкритого питання.

 5. Спонукати учнів до винахідницької діяльності.

В педагогіці я прихильник «неокласики», коли перевірені часом методи і форми роботи оновлюються новими інтерактивними. Систему формування креативного мислення здійснюю наступним чином.
Урочна Самостійний Позакласна

система творчий пошук робота

Технологія Аналіз та Літературні

креативного синтез гуртки

навчання інформації

Технологія Порівняння та Предметні

проблемного абстрагування тижні

навчання

Інтерактивна Доказ та Літературні

технологія спростування вечори,

вітальні, ранки

На сьогоднішній день вчитель літератури опинився в складній ситуації. Засоби масової інформації, зокрема комп’ютер , витісняють книгу із життя учня. Книга втрачає свій статус, знижується рівень читацької активності, а з ним – і техніка читання. З досвіду роботи знаю: в сім’ях, де шанують книгу, читають батьки, і діти ростуть книголюбами. Лише співдружність батьків і вчителя може стати запорукою виховання Особистості. І важлива роль у вихованні учнів, їх інтересу до літератури, розширенні і поглибленні їхніх знань, розвитку креативних здібностей належить саме позакласній роботі, завдання якої – закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового світогляду. Вироблення вмінь і навичок самоосвіти, організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.

Уроки світової літератури знаходять своє продовження у позакласних заходах: зокрема, тижнях світової літератури, музично – літературних вечорах, ранках.

Позакласна робота із світової літератури базується на загально - відомих принципах:


 • Вибірковість (згідно програмового матеріалу та специфіки класів вибирається тема, літературний матеріал, учнівський колектив, місце та час проведення конкретно взятого заходу);

 • Наукової поглибленості (вибраний для позакласної роботи матеріал не може повторяти ті теми, які розглядаються на уроках літератури. Даний матеріал може використовуватися в тому разі, якщо вчитель покаже щось нове, цікаве, нестандартне. У підборі та розгляді такого матеріалу необхідно враховувати можливість участі школярів у роботі факультативу);

 • Практичної самоспрямованості (даний принцип передбачає зв’язок урочних і позакласних занять і не дозволяє перетворювати позакласну роботу на продовження, повторення чи додаток до вивченого на уроках із світової літератури);

 • Добровільності (мається на увазі зацікавленість як головна умова позитивної результативності позакласної роботи під час її організації та проведення);

 • Рівного права (всі учні мають абсолютно рівні права на участь у позакласній роботі);

 • Зацікавленості (проявляється в різноманітності варіативності методів, прийомів та форм позакласних заходів).

У визначенні змісту позакласної роботи враховую два обов’язкові чинники:

 • Особистий (врахування і задоволення інтересів учнів);

 • Обов’язковий (прагнення добитися кращого засвоєння учнями матеріалу, який вивчався на уроках).

Класні літературні заняття доповнюються позакласною й позашкільною роботою,яка становить з ними єдину систему літературної освіти і проводиться за чітко наміченим планом, спільним для світової та української літератур. Позакласна робота дає можливість задовольнити літературні потреби учнів різного віку і різних інтересів, індивідуально підійти до кожного учня, організувати його читання так, щоб зацікавити його, виховати в нього любов до літератури. Саме в позакласній роботі найбільш виразно виявляються творчі здібності дітей, їх індивідуальні нахили й смаки, які треба обережно й дбайливо розвивати: декламація, хореографія, музика. Поєднання такого синтезу мистецтв – запорука успіху етичного і методичного виховання.

Разом з членами літературного гуртка відбираємо матеріал: вірші, твори для інсценування, продумуємо декорації, костюми. У процесі позакласної роботи перед учнями відкривається більше можливостей задовольнити свої духовні потреби.

Здійснюється одне з важливих завдань: сприяти всебічному розвитку дітей.

Важливим засобом естетичного, розмовного і морального виховання школярів, що сприяє розвитку ініціативи, є літературно – музичні вечори.

В програмі такого вечора поєднується доповідь учнів з декламацією, виконанням п’єс (або драматизацією уривків), з танцями, музикою і співами. Весь матеріал ( в тому числі музично – вокальний та хореографічний) добираю відповідно до теми вечора, а не як музичний антракт. На літературно – музичних вечорах широко використовую грамзаписи художніх творів у використанні майстрів сцен.

Найчастіше у педагогічній практиці зустрічаються вечори, основним кістяком яких є літературний монтаж. Він дає можливість поєднати розповідь, музику, співи в композиційно закінчене ціле. Поряд з ним використовую інші форми, що містять: • Художню частину (декламація, вокальні номери, драматичні сцени та ін..);

 • Літературні вікторини , що доповнюють програму вечора, урізноманітнюють її;

 • Літературні конкурси.

Важка за змістом вікторина не викличе інтересу в учнів. Тому запитання добираю доступні, розраховані не на просте відтворення знань, а на розвиток спостережливості, уяви, мислення, що дасть учням максимум можливостей для самоосвітнього аналізу, зіставлення, порівняння.

Успіх вечора залежить і від приміщення, де він відбувається. Обстановка повинна бути урочистою. Це емоційно впливає на учнів, мобілізує їх увагу до змісту вечора.

В рамках філологічного тижня проводжу літературні вітальні, зокрема: «На пороге стоит судьба», присвячену творчості А. Ахматової, «Владимир Высоцкий и современность»; «Король Диканьки», присвячену творчості М.В. Гоголя, ранку «Слів простіших на світі немає» (для початкових класів), літературні турніри (для середніх класів). Ці та інші заходи передбачають не тільки декламацію, а й художню розповідь, читання уривків. Художню розповідь поєдную з інсценуванням окремих картин (виконують інші учні). І як завжди велику увагу приділяю художньому оформленню: підсвічники на столі, крісла, на стільці забута гітара, біля неї квіти, елементи українського декору: тин, хата. Мета такої роботи: розкривати глибини літератури, як мистецтва слова, навчити учнів отримувати естетичну насолоду від залучення до літератури, навчити вдумливо читати, мислити, мати свою думку, вивільнити дітей, розкрити їхні таланти, творчі вміння і здібності.

Тож маю на меті за допомогою мистецтва слова навчити дітей розуміти красу і глибину оточуючого світу, навчити їх жити за законамиЛюбові,

Інтелегентності,

Творчості,

Емоційності,

Розуму,

Артистизму,

Толерантності,

Успішності,

Радості,

Активності.


Літературно – музичний вечір

Истории любви”


c:\documents and settings\user\local settings\temporary internet files\content.word\dscn6276.jpg

Звучит музыка (мелодия «Эммануель»)
1 Ведущий (читает Ф. Тютчева):

Любовь, любовь – гласит преданье –

Союз души с душой родной –

Их съединенье, сочетанье,

И роковое их слиянье,

И… поединок роковой…


2 Ведущий: Трудно установить, когда на земле появилась любовь. Она существует столько же времени, сколько существуют люди.
1 Ведущий: Так что же такое любовь? Какова она, как отличить ее от всевозможных «копий» и «подделок»?
2 Ведущий: Любовь – это, пожалуй, самый высокий плод на дереве человеческих чувств.
1 Ведущий: Любовь – это чувствование чувств другого человека, ощущение его ощущений. Это то самое слияние душ, которому тысячи лет удивляются люди.
2 Ведущий: Любовь – всегда потрясение, открытие вулканических чувств, которые таятся в нас.
1 Ведущий: У каждого из нас любовь такая, какой он сам. У глубокого и любовь глубокая, у мелкого – мелкая.
2 Ведущий: Впрочем, мелкая любовь – это не любовь, а более слабое чувство, влюбленность, влечение.
1 Ведущий: Любовь – это талант чувств. Это творчество счастья, творчество добра, радости, интересной жизни.
2 Ведущий: Тема любви неисчерпаема в литературе и искусстве, ибо само это чувство вечно и нетленно, всегда ново и неповторимо для каждого человека.
1 Ведущий: Итак, еще раз про любовь в самый чистый и светлый день Святого Валентина.
Звучит песня «Валентинов день»
2 Ведущий: А кого и за что мы любим? Сейчас попробуем создать «Радугу любви»
1 Ведущий: Назовите качества на соответствующую букву, которые должны быть в любимом человеке.

(Создание «Радуги любви») Мелодия «Эммануель» продолжение


2 Ведущий: Почему мы создали «Радугу любви»?
1 Ведущий: Потому что любовь светлое чувство, приносящее человеку радость. Её тоже надо «создать», увидеть в жизни.

2 Ведущий: Давайте перелистаем сборники стихотворений. Средневековья, Возрождения, ХVІІІ - ХІХ столетий и нашего стремительного и бурного сегодняшнего дня.


Мелодия «Бой колоколов» (на фоне мелодии перелистывается календарь)
1 Ведущий: Начало второго тысячелетия. Эпоха Средневековья Востока подарила миру имя выдающегося учёного, философа, поэта Омара Хайяма. В его творчестве – высшая мудрость жизни, её истина и дыхание любви.
На фоне мелодии из фильма «Тегеран 43» звучит стихотворение
Ученица. Не предлагают – я и не прошу.

Над розой – дымка, вьющаяся ткань,

Бежавшей неги трепетная дань…

Над розой щек – кольцо волос душистых…

Но взор блеснул. На губках солнце… Встань!

Вплетен мой пыл вот в эти завитки.

Вот эти губы – розы лепестки.

В вине – румянец щек. А эти серьги –

Уколы совести моей: они легки…

Ты опьянил – и радуйся, Хайям!

Ты победил – и радуйся, Хайям!

Придет Ничто – прикончит эти бредни…

Еще ты жив – и радуйся, Хайям.

В словах Корана многое умно,

Но учит той же мудрости вино.

На каждом кубке – жизненная пропись:

«Прильни устами – и увидишь дно!».
1 Ведущий: Однажды на базаре Омар Хайям купил молодую девушку Эльпи. Через несколько часов к нему в дом ворвался с кинжалом в руках ослепленный ревностью юноша и потребовал, чтобы поэт отдал девушку. Омар Хайям мудро ответил: «Пусть Эльпи сделает выбор сама. Силой я ее здесь не держу». И добавил: «Лучше быть покинутым здесь, на этом свете, чем страстно любимым там»
2 Ведущий: Красавица Эльпи предпочла поэта.
Омар Хайям. Объясни мне, Эльпи, почему ты отдала предпочтение мне, а не Хусейну, ведь он же молод. Ему только 25 лет, а тебе двадцать. Я все же вдвое старше тебя. Мне уже 45 лет. Ты ведь знала, что я отпущу тебя, если ты захочешь.
Эльпи: Я не ушла потому, что во мне впервые увидели человека, а не предмет наслаждения. Разве я не была игрушкой с малых лет? Разве сильные мира этого хоть раз пожалели меня? Кто уважал во мне человека? Кто считался с моим самолюбием? Нельзя требовать от меня чего – то необычного и зачем вообще требовать.

Ты человек умный, сердце твое наполнено любовью, а голова твоя – голова пророка.

Почему же я должна предпочесть другого? Почему должна мерять любовь мерилом лет?
Восточный танецc:\documents and settings\user\local settings\temporary internet files\content.word\p1030077.jpg
Мелодия «Бой колоколов» (перелистывается календарь)
1 Ведущий: В год тысяча триста двадцать седьмой, в апреле, в первом часу шестого дня вышел я в лабиринт, где выхода нет». Так написал в 42 годовщину первой встречи с любимой первый поэт эпохи Возрождения Франческо Петрарка.
2 Ведущий: В этот день в одном из авиньёнских храмов он увидел молодую женщину, возвышенная любовь к которой стала для него источником истинного наслаждения. Звали её Лаура . Ему было 23, ей – 20. Она была замужней женщиной, он – молодым ученым и педагогом.
1 Ведущий: И любил он её без надежды, без ожиданий
Входит ученик (Петрарка)

Музыка «Одинокий пастух»

Исследователи до сих пор спорят, кто Она – моя Лаура? А я всю жизнь любил эту Женщину. И когда она была девушкой, и когда стала матерью многочисленного потомства. Да, она не была белокурой красавицей с черными глазами. На стенах итальянских церквей вы можете ее увидеть: просто симпатичную женщину, вовсе не с классическими чертами лица. Но я готов был любоваться ею постоянно. Я сохранил верность ей и не променял ее даже на королеву Иоанну Неаполитанскую, которая мне симпатизировала. Каждый год в своих сонетах я отмечал годовщину встречи с Лаурой. Недаром меня назвали «Адамом, который навеки остался в раю даже после грехопадения». И за это я благодарен Вам, гордая сеньора Лаура.


Ученик зажигает свечу, в это время ученица читает сонет Петрарки.
2 Ведущий: Ты на миг глаза закрой

В грезы унесись свои

В грезах он всегда с тобой

И поет лишь о любви

О любви возвышенной и чистой,

Той, что женщины мечтают,

От которой зеленеют листья,

От которой камень расцветает.

Не заставишь полюбить насильно –

Разлюбить стараешься напрасно-

Ведь любовь во все века стабильна.

Ведь любовь во всяка века прекрасна.


Песня «Верни мне мою любовь»
1 Ведущий: Вспомним миф о Купидоне.

У мальчика была повязка на глазах. Шалул стрелял из лука, не целясь, из завязанными глазами – и тот, в кого попала стрела, неожиданно воспламенялся жгучей неудержимой любовью.


2 Ведущий: О чудо! С небес к нам спустились ангелы, чтобы зажечь наши сердца огнем великой любви.
Песня «Два ангела» танец ангелов.
1 Ведущий: Любовь приходит внезапно и неожиданно, когда в бешенном беге время вдруг останавливается, когда в лужах ежедневной жизни отражаются лучи неуловимой радости, когда душа вспыхивает яркими искорками мечты и устремляется в мир Ромео и Джульетты.
«Бой колоколов» (перелистывается календарь)
2 Ведущий: 1595 год. Выдающий гений эпохи Возрождения Вильям Шекспир создал трогательную, чистую и яркую историю любви Джульетты Капулетти и Ромео Мантекки, любви, которая победила саму смерть. Непримирима средневековая вражда. Никто не знает причины ее начала, но конец наступил неожиданно. Дети враждующих семейств полюбили друг друга назло всем.
1 Ведущий: А сейчас в старинной почтовой карете въедем в средневековую Верону, подойдем к саду сеньора Капулетти.

Вы слышите? Рождается любовь.


Мелодия «Шербургские зонтики»( на фоне мелодии Джульетта выходит на балкон)
Инсценирование сценки «Сад Капулетти»
2 Ведущий: Любовь сильна как божество

И божеству равна

Её я славлю оттого,

Что жизнь дарит она.

Нигде я бога не видал

Любовь везде одна.

Жизнь наша без ее начал

Бесплодна и скудна.

Чему молиться – божеству

Или любви земной?

Любовь я богом назову

И ей молюсь одной.


«Бой колоколов» (перелистывается календарь)
1 Ведущий: 1828 год. XVIII век. Россия. Москва. На одном из балов зимним вечером состоялась роковая встреча поэта и красавицы , А.С. Пушкина и Натали Гончаровой.
Музыка (вальс) пары вальсируют. Замирают.
Ученик (Пушкин): Я думал, сердце позабыло

Способность лёгкую страдать.

Я говорил: тому, что было,

Уж не бывать! Уж не бывать!

Прошли восторги и печали…

И легковерные мечты…

Но сердце вновь затрепетало

Пред мощной властью красоты…

Ученица: Звезда моя! Свет предречённых дней!

Твой путь и мой. Судьба их сочетает.

Твой луч, светя, звучит в судьбе моей,

В тебе она заветное читает.

И жар её, твой отблеск верный здесь,

Гори, гори! Не выгорит он весь!..


Мелодия песни «Эсмеральда» (пары уходят)
2 Ведущий: И просто ли испить такую чашу –

Подругой гения вдруг стать в осьмнадцать лет

Наталья Николаевна, Наташа

И после смерти вам покоя нет.


1 Ведущий: Была прекрасна – виновата значит,

Такое ясно каждому как день

И негодуют, сетуют, судачат,

И судят – рядят все, кому не лень.


2 Ведущий: Бледна, тонка, застенчива – мадонна,

Как будто бы сошедшая с креста…

А сплетни, анонимки - все законно…

Всегда их привлекала красота.


Ученик (Пушкин.)

Она… о ней написаны научные труды и мемуары, популярные очерки и эссе, рассказы, драмы, стихи. Она подарила мне шесть лет жизни, четырёх детей, спокойствие и радость семейной жизни. Счастья! Неужели кто – то сомневается в этом? Не смейте её осуждать! Ведь я, лично я говорю вам «она, бедная, безвинно терпит и может ещё потерпеть во мнении людском». Я должен был на ней жениться? Потому что всю жизнь был бы без неё несчастлив! И разве она не выполнила все в точности по моим указаниям: на два года заперлась в деревне, а потом вышла замуж за порядочного человека и обеспечила детей. Я могу говорить о ней бесконечно. Вспоминаю: она первая защитила меня от клеветы. И я был счастлив в семейной жизни! Если не верите, обратитесь к моим письмам. Моя жена была красавицей. Но душу её люблю я ещё больше.


(Звучит романс «На холмах Грузии лежит ночная мгла» (Участники уходят со сцены)

Мелодия «История любви»

Ученик: Еще томлюсь тоской желаний.

Еще стремлюсь к тебе душой –

И в сумраке воспоминаний

Еще ловлю я образ твой

Твой милый образ, незабвенный

Он предо мной везде, всегда

Недостижимый, неизменный, -

Как ночью на небе звезда…


1 Ведущий: Я хочу рассказать еще об одном бескорыстном подвиге любви. В 1806 году граф Николай Резанов, посол русского царя, уехал на двое парусниках, «Юнона» и «Авось», с дипломатической миссией в Испании он влюбился в 16 летнюю дочь губернатора, красавицу Кончи. Состоялась помолвка. По пути на родину, в Красноярске, граф погиб. 40 лет она носила черный, монашеский наряд, ничего не зная о любимом.

Эта любовь вдохновила американского писателя и поэта Брета Гарта, поэта Андрея Вознесенского и композитора Алексея Рыбникова на создание рок – оперы «Юнона и Авось».


(Звучит песня из этой оперы «Я тебя никогда не забуду») Композиция - танец двух влюбльённых.

2 Ведущий: Любовь – это весна, любовь – это вдохновение, нежность и чистота. Желаем вам в этот неповторимый и желанный день Святого Валентина чистых рос, прекрасных чувств, красоты и счастья.


1 Ведущий: В любви сила человека. Берегите любимых, бойтесь оскорбить их, принести им боль. Говорите о любви любимым.
Песня «Пусть вам повезёт в любви»


следующая страница >>