Татар теле буенча укыту-тематик планлаштыру - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Татар теле буенча укыту-тематик планлаштыру - страница №2/10Уку дәресләренең төп бурычы:

Укучыларда аңлап – төшенеп, дөрес, йөгерек һәм сәнгатьле уку күнекмәләре булдыру, текст һәм китап белән эшләү осталыгы тәрбияләү.


Уку күнекмәләре. Аңлап, дөрес, йөгерек, сәнгатьле һәм орфоэпия нормаларын үтәп, тулы сүзләр белән уку.

Уку күнекмәләренең ике төрен дә (эчтән һәм кычкырып уку) интенсив үстерү. Төрле күләмдәге һәм жанрдагы әсәрләрне аңлап һәм йөгерек уку.

Сәнгатьле уку һәм сәнгатьле сөйләү күнекмәләрен камилләштерү. Сөйләү техникасына, дөрес сулыш алуга, тавыш көчен үстерүгә, иҗекләрнең һәм авазларның әйтелеш төгәллегенә күнегүләр. Интонаөия (тизлек, ритм, логик басым, сөйләм һәм укуның музыкаль яңгырашы) өстендә эш. Сәнгатьле укуга мөстәкыйль рәвештә әзерләнү.
Текст өстендә эшләү. Укыганның темасын, төп фикерен мөстәкыйль әйтеп бирү, текстның мәгънәле кисәкләрен билгеләү, укытучы ярдәмендә төзегән план яки сүзле рәсем буенча текст эчтәлеген тулысынча, сайлап һәм кыскача сөйләү. Билгеле темага хикәя төзү өчен тексттан материал сайлый белү. Эчтәлекне логик эзлеклелектә һәм төгәл сөйләү. Диалогларны хикәяләү формасына күчерә алу. Персонажларга, укытучы тәкъдим иткән сүзләрне кертеп, характеристика бирү; укытучы ярдәмендә алар турындагы белешмәләрне берләштерү: исеме, яше, тышкы кыяфәте, эш – кыланышлары, гадәте, хыяллары, дуслары, дошманнары. Әсәр геройларының сөйләм үзенчәлекләрен билгеләү, аларның эш – кыланышларын, тирә – якка, дөньяга карашларын чагыштырып карау, үзеңнең һәм авторның геройга мөнәсәбәтен ачыклау. Тексттагы сүзләрнең мәгънә төсмерләрен аера белү һәм аларны сөйләмдә куллану, сурәтләү чараларын тану һәм аңлау(чагыштыру, эпитет, метафора, фразеологик берәмлекләр)

Укучыларның сүзлеген баету һәм активлаштыру. Сөйләмне, аның эчтәлеген, ачыклыгын һәм сәнгатьлелеген үстерү. Эчтәлекне иҗади сөйләү: әсәрнең герое исеменнән аның язмышы турында хикәяләүне дәвам итү; тормышта күзәтелгән вакыйгалар турында хикәя төзү. Предметларга, табигать күренешләренә тасвирлама язу. Укытучы билгеләгән темага фикер йөртү һәм тасвирлама формасында текстлар төзү.


Уку һәм балалар китабы белән эшләү.

Эчтәлек һәм сүзлекчә өлешләрен оста файдалану. Текстларга куелган сорау һәм биремнәрне мөстәкыйль үтәү, дәреслекнең методик һәм белешмә аппараты белән эш итү. “Абзац”, “кызыл юл”, “бүлек исеме” төшенчәләрен аңлау һәм куллану.

Даими рәвештә китапка мөрәҗәгать итү, әдәби әсәрләрне укып бару ихтыяҗы тәрбияләү, укыган һәм ишеткән турында фикер алышуга теләк уяту, китапны кабат укудан шатлык, канәгатҗлек хисе кичерү өчен шартлар тудыру.

Башлангыч мәктәпне тәмамлаган укучыларның белем дәрәҗәсенә таләпләр.
Башлангыч гомуми белем бирү этабында укучылар аңлап, дөрес, сәнгатьле, кычкырып һәм эчтән уку күнекмәләренә ия булырга тише.

Укучылар эшли (башкара) алырга тиеш:

-укылган текстның эчтәлеген аңлау һәм аның темасын билгеләү;

-әсәрнең мәгънәле кисәкләре арасындагы бәйләнешләрне ачыклау, төп фикерен билгеләү һәм аны үз сүзләрең белән әйтеп бирү;

-укылганга тулы, кыска һәм рәсемле план төзү;

-укылганның эчтәлеген тулысынча, кыскача, сайлап һәм иҗади сөйләү; сөйләгәндә тасвирлама, фикер йөртү элементларын файдалану, цитаталар китерү;

-хикәянең башламын, мөмкин булган дәвамын һәм ахырын уйлап чыгару;

-текстта автор һәм катнашучыларның сүзләрен, табигать һәм көнкүреш тасвирламаларын аерып күрсәтү;

-мөстәкыйль рәвештә яки укытучы ярдәмендә әсәрнең төп геройларына бик гади характеристика бирү;

-укытучы һәм сыйныфташлар укыган әсәрнең, сабакташ җавабының эчтәлеген аңлап һәм тулы үзләштерү;

-һәртөрле башкарылган эшнең, биремнең үтәлешен бәяләү.
Укучылар белергә тиеш:
-яттан 15 тән дә ким булмаган шигырь;

-2-3 зур күләмле әсәрнең (фольклор һәм мәшһүр язучыларның әсәрләре) исемен, темасын һәм сюжетларын;

-6-7 халык әкиятенең эчтәлеген, 10 нан артык мәкаль һәм әйтем, 2-3 тапкыр тәгъбир (аларның мәгънәсен аңлау һәм нинди ситуацияләрдә урынлы кулланылганын әйтү).

4 нче сыйныфта әдәби укудан календарь-тематик план
Тема

Cәгать саны

саны


Дәрес

тибы


Үзләштерелергә яки камилләштерелкргә тиешле махсус белем һәм күнекмәләр

Укыту эшчән

Легенең төрләреконтрольтөре


Көтелгән нәтиҗә

Үткәрү вакыты


Искәрмә

План


Факт.
Туган якта җәй һәм кыш. (5 сәг.)

1

М.Гафури. “Ана теле”.

Ә.Бикчәнтәева. “Көз”1

Яңа материал

М.Гафури. “Ана теле”.

Ә.Бикчәнтәева. “Көз”фронталь

Әңгәмә,

сәнгатьле укуТуган тел ни өчен кирәк? Укучы-лар ана телендә нәрсәләргә өйрә-нәләр?Чын кеше дип нинди кешегә әйтәләр?һ.б. кебек сорауларга җавап бирү. Сорауларга җавап бирү, укыганның төп фике-рен мөстәкыйль әйтеп бирә белү.

Шигырьнең эчтәлегенә карата рәсем ясау.
2

И.Гази. “Кояш артыннан киткән тургай”

1

катнаш

И.Гази. “Кояш артыннан киткән тургай”

фронталь

Әңгәмә,

сәнгатьле уку, яттан сөйләүИбраһим Газинең иҗатын белү. Сорауларга җавап бирү, укыган-ның төп фикерен мөстәкыйль әйтеп бирә, вакыйгалар барышын бәяли белү. Әсәрдәге җәй күрене-шенең үз авылың табигатенә туры килгән һәм аермалы якларын билгеләү


3

Р.Миңнуллин. “Җәйнең яшел аты”

1

катнаш

Р.Миңнуллин. “Җәйнең яшел аты”

фронталь

Әңгәмә,

сәнгатьле укуЕл фасылларының алышынуы нәрсәгә бәйле? Хикәядә сурәтләнгән көзге табигать белән туган яктагы көзге табигатьне чагыштыру. Дөрес интонация белән уку. Тавыш төсмерләрен үзгәртеп уку. Сүзле рәсем..


4

Г.Исхакый. “Идел буеның көзләрендә...”

1

катнаш

Г.Исхакый. “Идел буеның көзләрендә...”

фронталь
Гаяз Исхакый-ның иҗатын белү.Сәнгатьле укый, фикер алы-шуда катнаша белү. Сәнгатьле уку.

Тексттан уй-фи-керләрне дәлилләү өчен сүзләр табу
5

“Туган якта җәй һәм көз” темасын йомгаклау


1

катнаш

“Туган якта җәй һәм көз” темасын йомгаклау


фронталь

Әңгәмә,

бәйләнешле сөйләм,

сәнгатьле уку


Үтелгән бүлекнең исемен һәм кыскача эчтәлеген белү.

Сорауларга җавап бирү. Көзнең соңгы көн-нәрен күзәтү буенча кыскача сөйләгә.

Фикереңне дәлилләү алымнарыТатар халык авыз иҗаты.-7 сәг

6

Җырлар.


1

катнаш

Җырлар. Әлли-бәлли.Анаңның сүзен ишет. Кыска җырлар.


фронталь

Әңгәмә,

бәйләнешле сөйләм,

сәнгатьле уку,

яттан сөйләү.Халык авыз иҗаты жанрлары. Халык җырларының ни өчен уйлап чыгарылганын белү.

Халык җырларының моңлы булын аңлатучы җырлар табу.
7

Мәкальләр һәм әйтемнәр.


1

катнаш

Мәкальләр һәм әйтемнәр.

Ата-ана, гаилә, туганлык. Ил, ватан, халык. Кешенең рухи йөзе: холык-гадәт, әдәп-әхлак. Тел-сүз, фән-белем. Һөнәр, хезмәт һәм ял турында.фронталь

Әңгәмә,

бәйләнешле

сөйләм үсте-рү сәнгатьле уку


Халык авыз иҗаты жанрлары Ата-ана, ил, Ватан, тел-сүз турында мәкаль һәм әйтемнәр белү, һәр мәкальнең мәгънәсен аңлату.

Туган тел турында мәкальләрне истә калдыру
8

Табышмаклар.

1

катнаш

Табышмаклар.

фронталь

бәйләнешле сөйләм үсте-рү, сәнгатьле уку, рәсем ясау

Халык авыз иҗаты жанрлары. Халык авыз иҗаты әсәрләренең төп эчтәлеген ачыклый белү. Табышмаклар, мәкаль һәм әйтем җыентыклары, татар халык иҗаты китаплары


9

Әкиятләр. Өч сорау. Гакыллы хәйлә хикәяте.

1

катнаш

Әкиятләр. Өч сорау. Гакыллы хәйлә хикәяте.

фронталь

Эчтәлекне сөйләү

Әкияттән явыз, начар геройларны табу, төп фикерне ачыклау. Халык авыз иҗаты әсәрләренең төп эчтәлеген ачыклый белү. Әкиятнең максатын билгеләү. Әкиятләрне төркемнәргә. Әкиятне рольләргә бүлеп уку бүлү, уку күнекмәләрен интенсив үстерү


10

Әкиятләр. Унөч.

1

Яңа материал

Әкиятләр. Унөч.Каракош.

фронталь

Эчтәлекне сөйләү

Әкият геройларының хис-тойгыларын билгеләү. Әкиятнең темасын һәм төп фикерен билгели белү. Бирелгән темага зур булмаган әкият иҗат итү. Рольләргә бүлеп уку.


11

Әкиятләр. Каракош.


1

катнаш

Әкиятләр. Каракош


фронталь

Сәнгатьле уку, хикәя язу.

Әкият геройларының хис-тойгыларын билгеләү. Әкиятнең темасын һәм төп фикерен билгели белү. Бирелгән темага зур булмаган әкият иҗат итү. Рольләргә бүлеп уку.


12

“Татар халык авыз иҗаты” темасын йомгаклау

1

катнаш

“Татар халык авыз иҗаты” темасын йомгаклау


фронталь

Аңлап йөгерек уку.

Тема буенча кыскача йоигак.

Үтелгән бүлекнең исемен һәм кыскача эчтәлеген белү. Табышмаклар кичәсе
Мәшһүр татар язучылары һәм шагыйрьләре – 22 сәг

13

Габдулла Тукай. “Исемдә калганнар”

1

катнаш

Габдулла Тукай. “Исемдә калганнар”

фронталь

Аңлап йөгерек уку,сорауларга җавап бирү

Г. Тукай иҗаты белән таныштыру Иллюстрацияләр һәм китаплар белә эшли белү.Төп геройның характеры, эш-гамәлләре


14

Габдулла Тукай. Шигырьләр.

1

катнаш

Габдулла Тукай. Шигырьләр. Китап. Туган авыл.

фронталь

Сәнгатьле уку, эчтәлеген сөйләү.

Китап турындагы мәкаль-әйтемнәрне искә төшерү Китап кешене ничек үзгәргәнлекне аңлый белү Шигырь буенча үзеңнең хис-тойгыларыңны сөйләү Алынган белем-күнекмәләрне мөстәкыйльфайдалана белү


15

Габдулла Тукай. Мәсәлләр.

1

катнаш

Габдулла Тукай. Мәсәлләр. Сөткә төшкән тычкан. Арыслан илә тычкан. Бәхет.


фронталь

Сәнгатьле уку, яттан сөйләү

Мәсәл, аллегория , мораль төшенчәләрен аңлый белү. Укылган жанр төрләрен аера белү Төп геройның характеры, эш-гамәлләре.


16

Фатих Әмирхан. “Ай өстендәге Зөһрә кыз”.

1

катнаш

Фатих Әмирхан. “Ай өстендәге Зөһрә кыз”.

фронталь

Сәнгатьле уку, эчтәлеген сөйләү.

Фатих Әмирхан-ның иҗатын белү.Сәнгатьле укый, фикер алышуда катнаша белү. Предметның төсен һәм башка билгеләрен бирү. Төп геройның характеры, эш- гамәлләре


17

Кәрим Тинчурин. “Очрашу”.

1

катнаш

Кәрим Тинчурин. “Очрашу”.

фронталь

Сәнгатьле уку, эчтәлеген сөйләү.

Сүз һәм сүзтезмәләрнең мәгънәләрен ачыклый белү. Сүзлек составын баету. Антонимнар парлап әйтү.


18

Шәриф Камал. “Курай тавышы”.

1

катнаш

Шәриф Камал. “Курай тавышы”.

фронталь

Сәнгатьле уку, эчтәлеген сөйләү.

Шәриф Камалның иҗатын белү.Сәнгатьле укый, фикер алышуда катнаша белү. Сөйләмнең гомуми күнекмәләрен камилләштерү. Нәтиҗә ясау. Бирелгән өзеккә исем куярга


19

Галимҗан Ибраһимов. “Яз башы”.

1

катнаш

Галимҗан Ибраһимов. “Яз башы”.

фронталь

Сәнгатьле уку, эчтәлеген сөйләү.

Г.Ибраһимовның иҗатын белү.Сәнгатьле укый, фикер алышуда. Информация төрләрен аеру. Хикәя төзү катнаша белү.


20

Һади Такташ. “Кыш җыры”.

1

Яңа материал

Һади Такташ. “Кыш җыры”.

фронталь

Сәнгатьле уку, эчтәлеген сөйләү.

Һади Такташ турында кыскача белешмә Һәртөрле башкарылган эшнең үтәлешен бәяләү Метафора Метафоралар табарга.


21

Х. Туфан. Илгә сәлам.

Дөньяның мин күрдем суын.
1

катнаш

Х. Туфан. Илгә сәлам.

Дөньяның мин күрдем суын.
фронталь

Әңгәмә, аңлап йөгерек уку,.эчтәлек сөйләү

Хәсән Туфан иҗаты турында кыскача белешмә. Шигырьне анализлауда катнашу. Мәгънәләре бер-берләренә якын булган сүзләрне чагыштыру.


22

Х. Туфан. Иркәләнеп кояш нурында. Сез таныйсызмы?


1

катнаш

Х. Туфан. Иркәләнеп кояш нурында. Сез таныйсызмы?


фронталь

Әңгәмә, аңлап йөгерек уку,эчтәлек сөйләү, яттан сөйләү.

Сәнгатьле укый, фикер алышуда катнаша белү. Хәсән Туфан сүзләренә язылган җырлар белән танышу. Үзеңә ошаган шигырьләргә рәсем ясау


23

Шәйхи Маннур. “Әткәм-әнкәмнең теле...”

1

катнаш

Шәйхи Маннур. “Әткәм-әнкәмнең теле...” (“Агымсуларга карап” повестеннан өзек)


фронталь

Әңгәмә, аңлап йөгерек уку,эчтәлек сөйләү

Әсәр элементларын аера, тулы эчтәлекне сөйли белү Сөйләмнең гомуми күнекмәләрен камилләштерү Хикәягә план төзү


24

Муса Җәлил. “Кечкенә дуслар”. “Урман”.


1

катнаш

Муса Җәлил. “Кечкенә дуслар”. “Бакчачы”.


фронталь

Әңгәмә, аңлап йөгерек уку,эчтәлек сөйләү


Муса Җәлил турында кыскача белешмә. Һәртөрле башкарылган эшнең үтәлешен бәяләү. Күп мәгънәле сүзләрнең гади очракларын табу.


25

Муса Җәлил. “Бакчачы ”. “Бер үгет”.

1

катнаш

Муса Җәлил. “ Урман”. “Бер үгет”.

фронталь

Әңгәмә, аңлап йөгерек уку,эчтәлек сөйләү, яттан сөйләү.

Әдәби әсәр авторының теленә, сурәтләү чараларына игътибар итү белү. Шигырьләрдәге бәхет, хезмәт төшенчәсе турында сөйләшү. Сүзлек составын баету


26

Ибраһим Гази. “Сиртмәкойрык”.

1

Яңа

материал


Ибраһим Гази. “Сиртмәкойрык”.

фронталь

Текст өстендә эш

Әдәби әсәр авторының теленә, сурәтләү чараларына игътибар итү белү. Һәртөрле башкарылган эшнең үтәлешен бәяләү. Әсәр героеның игелеклекле, рәхимле булуын мисаллар белән аңлату.


27

Фатих Хөсни. “Сөйләнмәгән хикәя”.

1

катнаш

Фатих Хөсни. “Сөйләнмәгән хикәя”.

фронталь

Сәнгатьле уку,

сорауларга җавап, хикәя язу. Эчтәлеген сөйләү.Өйрәнгән әдәби әсәрләрнең авторларын, төп эчтәлекләрен белү. Һәртөрле башкарылган эшнең үтәлешен бәяләү. Үзлегеннән төзелгән план буенча текст эчтәлеген кыскача яки сайлап сөйли белү. Укыганның төп фикерен мөстәкыйль әйтеп бирү.


28

Сибгат Хәким. Шигырьләр.

1

катнаш

Сибгат Хәким. “Тукайга”. “Ява яңгыр...”, “Җитлегеп килгән игеннәр...”, “Туган якта һәр тал җырлый...”.

фронталь

Сәнгатьле уку,

сорауларга җавапСибгат Хәким турында кыскача белешмә Шигырьләрне анализлауда катнашу.Сүзлек өстендә эш


29

Гомәр Бәширов. “Язгы Сабантуйлары”.

1

катнаш

Гомәр Бәширов. “Язгы Сабантуйлары”.

фронталь

Әңгәмә,сәнгатьле уку, сорау-ларга җавап, яттан сөйләү

Фатих Әмирхан-ның иҗатын белү. Сәнгатьле укый, фикер алышуда катнаша белү. Персонажларга укытучы тәкъдим иткән сүзләрне кертеп характеристика бирү. Әсәр геройлары-ның сөйләм үзенчәлекләре.


30

Әмирхан Еники. “Матурлык”.

1

катнаш

Әмирхан Еники. “Матурлык”.

фронталь

Әңгәмә, йөгерек уку, эчтәлек сөйләү

Укылганга тулы план төзи белү. Әсәрдәге кешеләрнең үзара мөнәсәбәтләренә игътибар итү. Сүзлек составын баету Терәк сүзләр файдала-нып, Бәдретдиннең әнисе турында сөйләргә.


31

Нәкый Исәнбәт. “Хуҗа Насретдин”.

1

Яңа материал

Нәкый Исәнбәт. “Хуҗа Насретдин”.

фронталь

Әңгәмә, йөгерек уку, эчтәлек сөйләү

Н.Исәнбәтнең иҗатын белү. Сәнгатьле укый, фикер алышуда Һәртөрле башкарылган эшнең үтәлешен бәяләү катнаша белү. Сүзлек составын баету. Рольләргә бүлеп уку Драма, комедия, Юмор.


32

Аяз Гыйләҗев. “Дүртәү”.

1


катнаш

Аяз Гыйләҗев. “Дүртәү”.

фронталь

Сәнгатьле уку, эчтәлек сөйләү, рәсем ясау

Үзлегеннән төзелгән план буенча текст эчтәлеген кыскача яки сайлап сөйли белү. Персонажларга укытучы тәкъдим иткән сүзләрне кертеп характеристика бирү. Гыйбрәтле вакыйгалар. Халык нинди сынауларда җиңеп чыккан ?

тексттагы сүзләрне кулланып сөйләү. Укылганга тулы план төзи белү. Хикәя геройларының үрнәк алырлык эшләре.
33

Мирсәй Әмир“Җиргән теле”.

1

катнаш

Мирсәй Әмир“Җиргән теле”.

фронталь

Әңгәмә, текст өстендә эш.

Текстагы сүзләрне кулланып, сорауларга җавап бирү.


34

“Мәшһүр татар язучылары һәм шагыйрьләре” темасын йомгаклау

1

катнаш

“Мәшһүр татар язучылары һәм шагыйрьләре” темасын йомгаклау

фронталь

Сәнгатьле уку, эчтәлек сөйләү, рәсем ясау, яттан сөйләү

Сәнгатьле уку һәм бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерү, төп фикерне ачыкларга өйрәнү.


Туган якта кыш һәм яз.- 6 сәг.

35

Н.Думави. Беренче кар.

1

катнаш

Н.Думави. Беренче кар.

фронталь

Сәнгатьле уку, эчтәлек сөйләү, рәсем ясау

Сәнгатьле уку һәм бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерү, төп фикерне ачыкларга өйрәнү.


36

Г.Хәсәнов. Декабрь.

1

катнаш

Г.Хәсәнов. Декабрь.

фронталь

Сәнгатьле уку, эчтәлек сөйләү, рәсем ясау, яттан сөйләү

Сәнгатьле укый, фикер алышуда катнаша белү. Табигатьне күзәтү өчен язучы кулланган алымнарны билгеләү Әдәби әсәр авторының теленә, сурәтләү чаралары


37

В.Нуруллин. “Бүреләр, үгез һәм без”


1

катнаш

В.Нуруллин. “Бүреләр, үгез һәм без”


фронталь

Сәнгатьле уку, сорауларга җавап

Әсәрнең тйп герое турында сөйләү.


38

Г.Камал. Масра авылында яз башы.

1

катнаш

Г.Камал. Масра авылында яз башы.

фронталь

Сәнгатьле уку, сорауларга җавап

Үзлегеннән төзелгән план буенча текст эчтәлеген кыскача яки сайлап сөйли белү Персонажларга укытучы тәкъдим иткән сүзләрне кертеп характеристика бирү. Хикәя геройларының үрнәк алырлык эшләре. План буенча хикәягә телдән рәсем яса


39

Г.Ибраһимов. Шулай итеп, балыкка китмәкче булдык...

1

катнаш

Г.Ибраһимов. Шулай итеп, балыкка китмәкче булдык...

фронталь

Әңгәмә, йөгерек уку, сорауларга җавап

Эчтәлекне логик эзлеклелектә һәм төгәл сөйли белү. Эчтәлек өлешендә җиңел ориентлашу. Укылган өзеккә кыскача аннотация язу.


40

“Туган якта кыш һәм яз” темасын йомгаклау

1

катнаш

“Туган якта кыш һәм яз” темасын йомгаклау

фронталь

Текст өстендә эшләү,эчтәлек сөйләү,хикәя язу

Сәнгатьле уку һәм бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерү. Әниләргә карата ярдәмчел, игътибарлы булырга өйрәтү.


Тәрҗемә әсәрләр – 9 сәг

41

Я.Гримм, В.Гримм. Кызыл калфак.

1

катнаш

Я.Гримм, В.Гримм. Кызыл калфак.

фронталь

Текст өстендә эш.

Гади предметларның гадәти булмаган якларын ача һәм таный белү. Сурәтләү чараларын тану һәм аңлау Сүзләргә һәм сүзтезмәләргә синонимнар табу


42

Х.К.Андерсен. Патшаның яңа киеме.

1

катнаш

Х.К.Андерсен. Патшаның яңа киеме.

фронталь

Текст өстендә эш. Эчтәлек сөйләү.

Персонажларның эш-гамәлләрен

билгели, аларга карата үз фикереңне белдерә белү. Эчтәлек өлешендә җиңел ориентлашу. Алдакчылар турында сөйләү

43

А.С.Пушкин. Балыкчы һәм Балык турында әкият.

1

катнаш

А.С.Пушкин. Балыкчы һәм Балык турында әкият.

фронталь

Текст өстендә эш. Эчтәлек сөйләү.

Әкият жанрының үзенчәлеген белү Сурәтләү чараларын тану һәм аңлау. Рәсем буенча әкиятнең эчтәлеген сөйләү


44

А.С.Пушкин. Балыкчы һәм Балык турында әкият.

1

катнаш

А.С.Пушкин. Балыкчы һәм Балык турында әкият.

фронталь

Текст өстендә эш. Эчтәлек сөйләү.

Сәнгатьле уку һәм бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерү. Әкият жанрының үзенчәлеген белү Сурәтләү чараларын тану һәм аңлау. Рәсем буенча әкиятнең эчтәлеген сөйләү


45

Л.Н.Толстой. Балачак.

1

катнаш

Л.Н.Толстой. Балачак.

фронталь

Әңгәмә,

бәйләнешле сөйләм,

сәнгатьле уку


Укытучы һәм сыйныфташлар укыган әсәрнең эчтәлеген аңлап, тулы үзләштерә белү


46

М.Горький. Мин ничек укыдым.

1

катнаш

М.Горький. Мин ничек укыдым.

фронталь

Әңгәмә,

бәйләнешле сөйләм,

сәнгатьле уку


М. Горькийның кыскача иҗатын белү. Тема, төп фикер, вакыйгалар бәйләнеше Хикәядән шигъри юлларга туры килгән җөмләләр табып язарга


47

М.Твен. Том сойер маҗаралары.

1

катнаш

М.Твен. Том сойер маҗаралары.

фронталь

Әңгәмә,

сәнгатьле уку.эчтәлек сөйләү.Алынган белем-күнекмәләрне мөстәкыйль куллана белү. Сурәтләү чараларын тану һәм аңлау. Сорауларга җавап бирү.

Романнан алынган өзеккә исем сайлау
48

А.Сент-Экзюпери. Нәни принц.


1

катнаш

А.Сент-Экзюпери. Нәни принц.


фронталь

Әңгәмә,

сәнгатьле уку,эчтәлек сөйләү.Әдәби һәм халык әкиятләрен таный белү. Аңлап һәм сәнгатле уку.


49

“Тәрҗемә әсәрләр” темасын йомгаклау

1

катнаш

“Тәрҗемә әсәрләр” темасын йомгаклау

фронталь

Әңгәмә, аңлап йөгерек уку, сорауларга җавап

Йомгаклау темасы буенча аерым битләрдә биремнәр әшләү


Шигърият дәфтәре – 7 сәг.

50

Г.Утыз Имәни әл-Болгари. Заманга иярү турында.


1

катнаш

Г.Утыз Имәни әл-Болгари. Заманга иярү турында.


фронталь

Әңгәмә, аңлап йөгерек уку, сорауларга җавап

Шигърият дөньясына керү. Алынган белем-күнекмәләрне мөстәкыйль куллана белү.


51

Дәрдемәнд. Шигырьләр.

1

катнаш

Дәрдемәнд. Шигырьләр. Ачылды, кар эреп, таулар, тугайлар... Түкте кояш нурларын алты-сары... Таулы матур илләрендә... Көлемсерәп көн башланды... Чыкты кояш кызарып, нурлар очты... Болыт үтте. Гөмберли күк еракларда... Бу ул матур, бу ул күркәм...

фронталь

сәнгатьле уку, яттан сөйләү.

Дәрдемәнд шигырләре белән танышу. Рифма , строфаны билгели белү. Метафора,

Чагыштыру. Сәнгатьле уку һәм бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерү.


52

Н.Думави. Җәйге айлы төн.

1

Яңа материал

Н.Думави. Җәйге айлы төн.

фронталь

Әңгәмә, аңлап йөгерек уку, сорауларга җавап

Укуның төрле төрләре. Интонацияне саклапсәнгатьле уку Өйрәнелә торган әсәрнең темасын һәм төп фикерен белү Шигырь, строфа, эпитет.


53

Ф.Кәрим. Гармун турында.


1

катнаш

Ф.Кәрим. Гармун турында.


фронталь

Әңгәмә, аңлап йөгерек уку, эчтәлек сөйләү.

Сурәтләү чараларын, чагыштыруларны тану һәм аңлау. Авторның геройга, вакыйгаларга мөнәсәбәтләрен. сорауларга җавап бирү. Чагыштыру


54

Р.Әхмәтҗан. Тургай җыры. Инде кич. Бер фәлсәфә.
катнаш

Р.Әхмәтҗан. Тургай җыры. Инде кич. Бер фәлсәфә.

фронталь

Әңгәмә, аңлап йөгерек уку, эчтәлек сөйләү.

Җансыз предметларны җанландыру Метафора, җанландыруларны билгели һәм таный белү.55

Якташ язучыларыбыз.

1

катнаш


Якташ язучыларыбыз.

фронталь

Аңлап йөгерек уку, яттан сөйләү.

Тема, төп фикер, вакыйгалар бәйләнеше

Укытучы һәм сыйныфташлар укыган әсәрнең эчтәлеген аңлап, тулы үзләштерә белү
56

“Шигърият дәфтәре” темасын йомгаклау

1

катнаш

“Шигърият дәфтәре” темасын йомгаклау

фронталь

сәнгатьле уку, сорауларга җавап

Йомгаклау темасы буенча аерым битләрдә биремнәр әшләүЯзучылар – балалар -12 сәг.

57

К.Насыйри. Әбүгалисина.

1

катнаш

К.Насыйри. Әбүгалисина.

фронталь

Әңгәмә, сәнгатьле уку,

Укуның төрле төрләре. Интонацияне саклап, сәнгатьле уку. Анализ ясау үрнәгендә геройга тулы характеристика бирә белү.


58

А.Алиш.Сертотмас Үрдәк.

1

катнаш

А.Алиш.Сертотмас Үрдәк.

фронталь

сәнгатьле уку, сорауларга җавап

А.Алиш иҗатын, өйрәнелә торган әсәрнең темасын һәм төп фикерен белү. Сурәтләү чараларын, чагыштыруларны тану һәм аңлау


59

Р.Хафизова. Киек Каз Юлы.

1

катнаш

Р.Хафизова. Киек Каз Юлы.

фронталь

Әңгәмә, эчтәлек сөйләү

Авторның геройга, вакыйгаларга мөнәсәбәтләрен билгели белү. Лира исемле кыз турында сөйләү җанландыру


60

Ш.Гәлиев. Шигырьләр.
катнаш

Ш.Гәлиев. Шигырьләр. Иң беренче сүз. Карандаш төпчегенең ак кәгазь белән хушлашуы. Сүзләр иленә сәяхәт. Ялкау да үсә... Чагу. Сүзләре һәм үзләре. Хәзинә. Без – Тукай оныклары.

фронталь

Әңгәмә, эчтәлек сөйләү

Ш.Галиев иҗаты турында,метафора, җанландыруларны билгели һәм таный белү. Сүзләрнең мәгънәләрен ачыклау. Ш.Галиев китапларыннан күргәзмә. Сорауларга җавап бирү61

Л.Ихсанова. Җир астында җиде көн.


1

катнаш

Л.Ихсанова. Җир астында җиде көн.


фронталь

Яттан сөйләү.

Әсәрнең герое исеменнән аның язмышы турында хикәяләү. Анализ ясау үрнәгендә геройга тулы характеристика бирә белү.


62

Н.Дәүли.Каракай – йорт эте.

1

катнаш

Н.Дәүли.Каракай – йорт эте.

фронталь

сәнгатьле уку, эчтәлек сөйләү

Әсәр буенча үзеңнең хис-тойгыларың турында сөйләү. Алган белем-күнекмәләрне мөстәкыйль куллана белү.


63

М.Юныс. Мисыр пирамидалары.

1

катнаш

М.Юныс. Мисыр пирамидалары.

фронталь

сәнгатьле һәм йөгерек уку, сорауларга җавап

Бабаларыбыз яшәгән җир тарихы турында кыскача мәгълүматларны истә калдыру. Пирамидалар аша кеше сыйфатларын бәяләү. Бәйләнешле сөйләмне үстерү һәм баету. Сорауларга җавап бирү.64

Ф . Яруллин. Туган ягы кирәк кешегә.1

катнаш

Ф . Яруллин. Туган ягы кирәк кешегә.фронталь

Аңлап йөгерек уку. Эчтәлек сөйләү

Ф.Яруллин иҗаты турында , гади предметларның гадәти булмаган якларын ача белү. Шагыйрь күрсәткән туган як

сыйфатларын табу,үзеңнән өстәү. Эш. Хезмәт турында мәкаль һәм әйтемнәр
65

Ф. Яруллин. Тугры дус.


1

катнаш

Ф. Яруллин. Тугры дус.

фронталь

Аңлап йөгерек уку.

1-4 сыйныфларда алынган белемнәрне уңышлы файдалана белү. Һәртөрле башкарылган эшнең, биремнең үтәлешен бәяләү. Укучыларның белем, эш осталыгы, күнекмәләрен тикшерү


66

Ф. Яруллин. Рәхәт тә соң.

1

катнаш

Ф. Яруллин. Рәхәт тә соң.

фронталь

Аңлап йөгерек уку. Яттан сөйләү.


Укыган һәм ишеткән турында фикер алышуга теләк уята, китаплар укудан шатлык хисе кичерә белү. Даими рәвештә китапка мөрәҗәгать итү.


67

“Язучылар - балаларга” темасын йомгаклау

1

катнаш

“Язучылар - балаларга” темасын йомгаклау

фронталь

сәнгатьле һәм йөгерек уку, сорауларга җавап

Сәнгатьле һәм йөгерек уку күнекмәләрен үстерү. Сөйләм телен баету.


68

Ел буена алган белемнәрне гомумиләштерү. Дәрес – викторина.

1

катнаш

Ел буена алган белемнәрне гомумиләштерү. Дәрес – викторина.

фронталь

сәнгатьле һәм йөгерек уку, эчтәлек сөйләү


Учебно-тематическое планирование

по русскому языку

предмет
Класс: 4

Учитель: Низамутдинова Галия Дуфаровна
Количество часов на год:

Всего: 102 ч., в неделю 3ч.

I-27 с., II - 21с., III- 30 с., IV- 24 с.
Плановых контрольных уроков – 8ч

Административно-контрольных уроков: 4 ч.Планирование составлено на основе:

 • Федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования (утвержден приказом МО РФ "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" от 5.03.2004 г.

№ 1089)

 • Примерной программы начального общего образования М., «Просвещение», 2010 год;

 • Учебный план образовательного учреждения на 2012/2013 учебный год

Учебно-методический комплект: Рамзаева Т.Г. Русский язык: учебник для 4 класса (1-4),-М.:Дрофа,2009г.,

Т.Г.Рамзаева,Г.С.Щеголева Русский язык.

Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Рамзаевой Т. Г. «Русский язык» для 4класса четырехлетней начальной школы – (М.: «ВАКО», 2005г., 416 стр.) «Тесты по русскому языку» (к учебнику Т.Г.Рамзаевой «Русский язык» 3 класс, «Экзамен, 2011»); «Контроль-измерительные материалы» Русский язык/4 класс (В.В.Никифорова, ООО «Вако», 2011); «500 контрольных диктантов по русскому языку (1-4)» (О.В.Узорова, Е.А.Нефедова, АСТ «Астрель», Москва, 2006); «Диктанты 1-4 классы» (Издательство «Учитель», 2006, авт.-сост. Г.Т.Дьячкова - 399 стр.)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая характеристика учебного предмета.

Русский язык – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с литературным чтением он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса русского языка обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы таких как: литературное чтение, история, природоведение, математика и др.

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной интеграции с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного языка.

Обучение русскому языку в 1-4 классах представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку в школе. В начальных классах осуществляется не только подготовка к изучению языка, но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 7-11 лет. Обучение основывается на усвоении существенных признаков (особенностей) морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий (внутрипонятийных связей), а также связей между понятиями (межпонятийных связей). Весь начальный курс русского языка в целом представлен для обучающихся как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и обеспечивающих общение людей.

Программа по русскому языку разработана с учетом современных образовательных технологий, которые отражаются:


 • В принципах обучения: индивидуальности, доступности, преемственности.

 • В формах и методах обучения: дифференцированное обучение, конкурсы, викторины, игры, выставки.

 • В методах мониторинга, контроля и управления: тестирование, наблюдение, анкетирование, анализе результатов деятельности ребенка.


Цели обучения

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей:

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания;

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.


Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и тесно взаимосвязаны между собой:

- овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, слушание);

- усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание), элементов словообразования;

- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание собственных высказываний в устной и письменной форме;

- обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд других задач, направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.
Основные содержательные линии

Виды речевой деятельности
Слушание (аудирование).

Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания по вопросам.


Говорение.

Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, повествование, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.


Чтение.

Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала.


Письмо.

Обучение первоначальному письму и формирование каллиграфического навыка (208 часов). Знакомство с гигиеническими требованиями при письме . Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Последующее закрепление гигиенических навыков письма. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Правильное начертание букв и их соединений. Постепенный переход на скорописное письмо.


Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по русскому языку, возрастных особенностей младших школьников. В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса.


Тематический план базового курса «Русский язык» в 4 классеп/п

Раздел

программы

Всего

часов


Содержание

Контрольные,

творческие

1

Повторение

14

Обобщение сведений о слове, предложении, тексте.

Предложения по цели высказывания и по интонации. Знаки препинания в конце предложений. Связь слов в предложении. Словосочетание. Текст — повествование, описание, рассуждение. Связь предложений в тексте.

Звуки и буквы. Слог. Ударение.

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части слова. Однокоренные слова. Способы проверки орфограмм в корне слова. Правописание приставок и предлогов (сопоставление). Разделительные ь и ъ (сопоставление).

Части речи. Обобщение признаков имен существительных, имен прилагательных, глаголов: общее значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории, роль в предложении. Правописание родовых окончаний имен существительных, имен прилагательных, глаголов (в прошедшем времени).

Ь после шипящих на конце существительных женского рода и глаголов, отвечающих на вопросы что делаешь?, что сделаешь?

Проверочные

работы – 1
Словарные

диктанты – 2


Контрольная

работа – 1


Развитие

речи - 12

Однородные члены предложения

5

Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). Предложение с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; интонация перечисления, запятая в предложениях с однородными членами. Сопоставление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в предложениях.
3

Текст

2

Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; заголовок с опорой на тему или основную мысль; части текста, связь между ними; связь между предложениями в каждой части текста; план текста. Виды текстов (повествование, описание, рассуждение). Изобразительно-выразительные средства текста.

Изложение - 14

Имя существительное

29

Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и способы их распознавания. Несклоняемые имена существительные.

Три типа склонения имен существительных.

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах: пришел из школы, из магазина, уехал на Камчатку, в Крым, возвратился с Камчатки, из Крыма и т. п. Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа имен существительных: учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок


Проверочные работы – 2

Словарные диктанты – 3

Контрольные словарные диктанты - 1

Контрольная работа – 3
5

Имя прилагательное

25

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменения по родам, числам, падежам, роль в предложении.

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном числе. Связь имен прилагательных с именами существительными. Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин).

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном числе. Связь имен прилагательных с именами существительными. Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин).

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы.Проверочные работы – 1

Словарные диктанты – 3

Контрольные словарные диктанты – 1

Контрольный диктант – 1

Контрольное изложение- 2


6

Местоимение

6

Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Употребление личных, притяжательных и указательных местоимений в речи (наблюдения). Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте (текстообразующая роль местоимений).

Раздельное написание предлогов с местоимениями.


Контрольное спимсывание – 2


Изложение - 1

7

Глагол

17

Особенности глаголов как части речи по сравнению с именами существительными и именами прилагательными. Прошедшее время глагола: употребление в речи, изменение по числам и родам, правописание родовых окончаний.

Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной.

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II спряжения. Ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа.

Правописание безударных личных окончаний глаголов.

Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов-исключений.

Правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени: слышать слышал, увидеть увидел.

Возвратные глаголы (ознакомление). Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в неопределенной форме с помощью вопросов что делают? (учатся), что делать? (учиться).

Проверочные работы – 2

Словарные диктанты – 4
Контрольный диктант – 1

Развитие


речи - 1

8

Повторение в конце учебного года

4 ч.

Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели высказывания. Виды текстов. Слово — единица языка и речи. Лексическое и грамматическое значение слова. Грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных, глаголов (обобщение). Правописание в корне слова безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных. Правописание безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных и имен прилагательных, в личных окончаниях глаголов. Правописание суффиксов и окончаний глаголов прошедшего времени.

Словарные диктанты –4

Требования к уровню подготовки учащихся.

В результате изучения курса русского языка 4 класса учащиеся должны:знать/понимать:

 • изученные части речи и их признаки;

 • признаки однородных членов предложения.

уметь:

 • находить в словах орфограммы на изученные правила и обосновывать их написание;

 • безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75-80 слов) с изученными орфограммами ( падежные окончания имён существительных и имен прилагательных, безударные личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения, ь после шипящих в окончаниях глаголов 2 лица единственного числа) и знаками предписания между однородными членами, соединениями союзами и, а, и не соединенными союзами;

 • производить фонетический разбор слов ( типа лодка, школьный, площадь);

 • производить разбор слова по составу: находить в слове окончание, выделить корень, приставку, суффикс (городской, дошкольный, позвонит);

 • производить разбор слова как часть речи : начальная форма, род, склонение, падеж, число имен существительных , начальная форма , род, падеж, число имен прилагательных; начальная ( неопределенная) форма, спряжение, время, лицо ( в настоящем и будущем времени), число, род ( в прошедшем времени) глаголов;

 • производить синтаксический разбор предложения с однородными членами;

 • пользоваться в речи предложениями с однородными членами;

 • определять тему и основную мысль текста, в котором она прямо автором не сформулирована;

 • озаглавить текст с опорой на тему или основную мысль текста;

 • составлять план текста;

 • распознавать тексты: повествование, описание, рассуждение - и использовать их в речи;

 • в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление.

Кроме того, по данной программе предоставляется возможность овладеть умениями:

 • писать изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения (обучающее);

 • писать сочинение повествовательного характера (обучающее);

 • различать и использовать в устной и письменной речи предложения по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по структуре предложения; распознавать простые распространённые и сложносочинённые предложения, состоящие из двух простых, и осознанно применять их в речевом общении.


Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы.
В результате изучения русского языка обучающиеся должны

         знать/понимать:

•    значимые части слова;

•    признаки изученных частей речи;

•    типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске.

         уметь:

•    анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, предложение;

•    различать произношение и написание слов;

•    находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю);

•   без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов;

•   создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повествования и описания;

•   соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 слов);

•  грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75-80слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, разделительные ь и ъ, непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имен существительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки препинания в конце предложения (точка, опросительный и восклицательный знаки);

•   производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, суффикс;

•   подбирать однокоренные слова разных частей речи;

•   распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов);

•   изменять имена существительные по числам;

   •  склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;

•   изменять имена прилагательные по числам и родам в соответствии с числом и родом существительного;

•   изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени - по родам;

•   распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы;

•   устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания;

•   распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;

•   производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам;

•   интонационно правильно произносить предложения;

• писать изложения в 60 - 75 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану;

•   определять тему и основную мысль текста;

•   делить текст на части, соблюдать красную строку;

•   устанавливать связь между частями текста;

•   устанавливать связь между предложениями в каждой части текста;

•   озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль;

•   распознавать текст - повествование, описание, рассуждение;

• писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного
характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям;

 • составлять устный ответ - рассуждение.

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

   •   адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.);

   •   работы со словарем (алфавит);

   •   соблюдения орфоэпических норм;

   •   создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике;

    •   овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).
Лексика.

Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначные слова. Употребление слов в прямом и переносном значении. Синонимы. Антонимы. Устаревшие и новые слова (ознакомление).

в процессе ежедневной работыОбучающиеся должны уметь:

распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы, многозначные слова;

пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов.


Текст. Развитие связной речи.

Тема и основная мысль текста. Заголовок, структура текста-повествования, текста-описания и текста-рассуждения.

Подробное и краткое изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения (по коллективно или самостоятельно составленному плану). Сочинение-повествование по картине; сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Использование при создании текста изобразительных средств (эпитетов, метафор, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов и т. д.

Особенности построения устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).в

течение всегогода

Обучающиеся должны уметь:

писать изложение в 60—75 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану;

определять тему и основную мысль текста;

делить текст на части, соблюдать красную строку;

устанавливать связь между частями текста;

устанавливать связь между предложениями в каждой части текста;

озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль;

распознавать текст — повествование, описание, рассуждение;

писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по сюжетной картине, личным наблюдениям;

составлять устный ответ-рассуждение.

в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление;

писать изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения.Чистописание

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов их соединений (по группам) в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном темпе письма. Упражнения для развития ритмичности, плавности письма, способствующие формированию скорописи.

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.


На каждом уроке

по 7 -8 минутОбучающиеся должны уметь:

 • каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75 - 80 слов).Количество итоговых контрольных работ

Виды контрольных работ
IV

I полугодие

II полугодие

Диктанты (с гр.заданием)

3

3

Списывание текста

1

1

Изложение

1

1

Примечание. Сочинение в III – IV классах проводится только в виде обучающих работ.

Объем диктанта

Классы

I полугодие

II полугодие

IVкласс

60 слов

70 слов


Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.
Оценочную деятельность в школе первой ступени образования регулирует и регламентирует Письмо Минобразования России от 19. 11. 1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе».

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится четырехбальная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка «очень плохо» (отметка «1»). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе практически не используется и оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке «плохо». Отменяется оценка «посредственно» и вводится оценка «удовлетворительно».Оценка устных ответов учащихся.

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящими критериями: • полнота и правильность ответа;

 • степень осознанности, понимания изученного;

 • речевое оформление ответа.

 • Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к конкретным случаям.

«5» ставится, если ученик:

 • обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий;

 • обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

 • излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения.

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: • излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

 • не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры,

 • излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения.

«2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Оценка диктантов.

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера).

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.

Ошибкой в диктанте следует считать:


 • нарушение правил орфографии при написании слов;

 • пропуск и искажение букв в словах;

 • замену слов;

 • отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;

 • неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса).

За ошибку в диктанте не считаются:

 • ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались;

 • единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы;

 • единичный случай замены одного слова без искажения смысла.

За одну ошибку в диктанте считаются:

 • два исправления;

 • две пунктуационные ошибки;

 • повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.

Негрубыми ошибками считаются следующие:

 • повторение одной и той же буквы в слове;

 • недописанное слово;

 • перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;

 • дважды записанное одно и то же слово в предложении.


Оценка грамматического задания.

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы;

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий.

Списывание текста.

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.);

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.).<< предыдущая страница   следующая страница >>