Программа түбәндәге дәүләт документларына нигезләнеп язылды: Татарстан Республикасының «Мәгариф турында» Законы - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Программа түбәндәге дәүләт документларына нигезләнеп язылды: Татарстан Республикасының - страница №1/1


КАРАЛДЫ
МБ җитәкчесе

________/Хөсәенова РҖ/

Протокол № _______

“ “ _________ 2012 ел

КИЛЕШЕНДЕ
Уку – тәрбия эшләре буенча директор урынбасары

__________/Хәйруллина ГР/

“ “ _________ 2012 ел


РАСЛАНДЫ
Мәктәп директоры

________/ФФРамазанов

Приказ № _______

“ “ _________ 2012 ел


Татарстан Республикасы Арча муниципальрайоны

Иске Чүриле урта гомуми белем мәктәбенең

югары категорияле

татар теле һәм әдәбияты укытучысы

Вәлиева Ләйсән Фоат кызының

6 нчы сыйныфта татар теленнән
эш программасы

Педагогик киңәшмә утырышында каралды

Протокол №

“______” ___________________ 2012 ел2012-2013 уку елы


Аңлатма язуы
Программа түбәндәге дәүләт документларына нигезләнеп язылды:

 1. Татарстан Республикасының «Мәгариф турында» Законы (гамәлдәге редакциядә)

 2. Россия Федерациясенең «Мәгариф турында» Законы (гамәлдәге редакциядә)

 3. "Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында" Татарстан Республикасы Законы (2004 нче ел, 1 нче июль).

 4. "2004-2013 нче елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт программасы" (2004 нче ел, 11 нче октябрь).

 5. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе “Иске Чүриле урта гомуми белем бирү мәктәбе”нең 2012-2013 нче уку елына укыту планы.

 6. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе “Иске Чүриле урта гомуми белем мәктәбе”нең “Төп гомуми белем программасы”.

 7. “Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә укучы татар балаларына татар телен укыту программасы (1 -11 нче сыйныфлар) ,Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова, В.А.Гарипова, Р.Р.Җамалетдинов, Г.Ф. Җамалетдинова), Казан, “Мәгариф” нәшрияты,2010)

 8. 2012|2013 уку елында белем бирү процессында куллануга тәкъдим ителгән (рөхсәт ителгән) дәреслекләрнең региональ исемлеге.

 9. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе “Иске Чүриле урта гомуми белем мәктәбе”нең 2012-2013 нче уку елына еллык календарь укыту графигы.


Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе “Иске Чүриле урта гомуми белем мәктәбе”нең 2012-2013 нче уку елына укыту планы буенча 6 нчы сыйныфта (татар төркеме) татар теле дәресләренә атнага 3 сәгать ( барысы 105 сәгать) вакыт бирелгән.
6 нчы сыйныфта татар теленнән белем бирүнең максаты һәм бурычлары:

 • укучыларда лингвистик (тел), аралашу (коммуникатив), этнокультура өлкәсенә караган (культурологик) компетенцияләр булдыру;

 • укучыларның татар теленең фонетик, орфоэпик, орфографик, лексик, грамматик нигезләреннән алган белемнәрен системалаштыру, катлаулырак формаларда өйрәтүне дәвам итү;

 • татар теленең морфология бүлеге, сүз төркемнәре турында белешмә бирү. Төп морфологик категорияләрне аера белергә өйрәтү. Сүзләргә морфологик анализ ясарга өйрәтү;

 • укучыларның иҗади һәм мөстәкыйль фикерли алу мөмкинлекләрен үстерү, үз фикерләрен дәлилләргә күнектерү;

 • телнең төп грамматик чараларын сөйләм процессында куллануга ирешү;

 • татар әдәби тел нормаларын һәм стилистик мөмкинлекләрен ачык күзаллауга, аларны тиешенчә куллана белүгә өйрәтү;

 • телнең милли мәдәниятнең чагылышы булуын, тел һәм тарих бердәмлеген аңлату; татар теленең милли-мәдәни үзенчәлегенә төшендерү; татар һәм башка халыкларның рухи мирасына ихтирам тәрбияләү.

Укучыларның белем дәрәҗәсенә таләпләр:

 • Татар теленең төп берәмлекләрен һәм аларның билгеләрен белү;

 • Сүз төркемнәрен лексик-грамматик мәгънәсе, морфологик һәм синтаксик билгеләре буенча аера һәм аларны таный белү.

 • Сүзләргә морфологик анализ ясый белү

 • Өйрәнелгән сүз төркемнәре белән җөмләләр һәм текстлар төзи белү

 • Сүз төркемнәренең төрле ысуллар белән ясалышын белү


Укытуның методик тәэмин ителеше

 1. Дәреслек: Н В Максимов, М З Хамидуллина “Рус урта гомуми белем мәктәбенең 6 нчы сыйныфында укучы татар балалары өчен дәреслек” - Казан: “Мәгариф” , 2010

 2. Н В Максимов, М З Хамидуллина«Рус мәктәбендә татар балаларына ана теле укыту” /6нчы сыйныф өчен методик кулланма/ Казан, Мәгариф, 2007 ел

 3. 5-11 нче сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы. /З.Н.Хәбибуллина, Г.Ш.Нәбиуллина. - Казан,"Мәгариф" , 2001.

 4. Татар теле морфологиясе. /Ф.М. Хисамова. - Казан, "Мәгариф" , 2005.

 5. Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы (татар урта гомуми белем бирү мәктәбенең 5-11 нче сыйныфлары өчен.Укытучылар өчен кулланма). /Н.В.Максимов, С.М.Трофимова, М.З.Хәмидуллина. - Казан, "Мәгариф" , 2005.

 6. Урта мәктәп һәм гимназияләрдә татар телен укыту методикасы. / Ф.С.Вәлиева, Г.Ф. Саттаров. -Казан: "Раннур", 2000.

 7. Хәзерге татар әдәби теле. / Ф.С. Сафиуллина, М.З.Зәкиев.- Казан, "Мәгариф" , 1994.

 8. Эш кәгазьләре үрнәкләре. /З.В.Вәлиев. - Казан, Татарстан китап нәшрияты, 1999.

 9. Ф Ф Харисов, Ч М Харисова «Татар теленнән күнегүләр һәм тестлар” Казан, Яңалиф, 2006 ел

 10. Н Гыймадиева, Р Нуруллина – Галләмова “Татар теленнән кагыйдәләр җыентыгы” Казан, 2003

 11. Ч М Харисова Татар теле Теория, күнегүләр, тестлар Казан, Мәгариф, 2006

 12. Г Р Галимуллина Татар теле Лексикология Казан, Мәгариф, 2007

 13. Я Х Абдрәхимова Татар теленнән бәйләнешле сөйләм үстерү дәресләре 5-7 сыйныфлар Казан, Мәгариф, 2003

 14. Ф С Сафиуллина, Г Б Ибраһимов “Хикмәтле дә, бизәкле дә туган тел” Казан, Мәгариф, 1998

 15. Диск “Татар теле 5-11”

 16. Диск “Татар телен һәм әдәбиятын укытуда интерактив технологияләр”, 2006


Календарь - тематик планТема

Сәг.

саны


Үткәрү вакыты

Искәрмә


План буенча

чынлыкта
5 нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау

1

Авазлар һәм хәрефләр Сузык авазлар һәм тартык авазлар Сингармонизм законы

1


2

Сүзнең мәгънәле кисәкләре, тамыр, кушымча, нигез

1


3

БСҮ «Көзге урман»

1


4

Җөмләнеңбашкисәкләре

1


5

Татар телендә сүзлекләр

1


6

Кушымча төрләре

1


7

Синоним һәм антоним сүзләр

1


8

5 нче сыйныфта өйрәнгәннәр буенча тикшерү диктанты

1


9

Сүз төркемнәре турында гомуми мәгълүмат.

1


Исем – 26 сәг.

10

Исем. Исемнең лексик – грамматик һәм морфологик-синтаксик билгеләре

1


11

БСҮ «Татарстан — минем туганҗирем»

12

Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр.

1


13

Исемнәрнең ясалышы

1


14

Исем ясагыч кушымчалар

1


15

Исем ясагыч кушымчалар темасына тикшерү диктанты

1


16

БСҮ «Исемең матур, кемнәр куйган»

1


17

Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формалары

1


18

Исемнәрнең килеш белән төрләнеше

1


19

БСҮ. Табигатьне саклау турында мәктәп газетасына мәкалә язу

1


20

Яңгырау һәм саңгырау тартыкка беткән исемнәрнең килеш белән төрләнеше

1


21

 Борын авазларына беткән исемнәрнең килеш белән төрләнеше

1


22

Килеш кушымчаларының мәгънәләре

1


23

БСҮ. Изложение

1


24

Исемнәрнең юнәлеш, чыгыш һәм урын-вакыт килеше кушымчаларының мәгънәсе

1


25

Исемнәрнең тартым белән төрләнеше

1


26

Исем темасына аңлатмалы диктант.

27

Тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше

1


28

Алынма сүзләрдәге килеш һәм тартым кушымчалары

1


29

Исемнәрнең җөмләдә кулланылышы

1


30

БСҮ Картина буенча хикәя төзү («Табигатьтә кыш»)

31

Исемнәрнең төрләнешен кабатлау

1


32

Исемгә морфологик анализ ясау тәртибе

1


33

Исемнәргә морфологик анализ ясау күнекмәләре

1


34

Хаталар төзәтү эше  Хат язу

1


35

Исем темасын гомумиләштереп кабатлау. Тест

1


Сыйфат – 11 сәг.

36

Сыйфат. Сыйфатның лексик – семантик, морфологик – синтаксик үзенчәлекләре.

1


37

Сыйфат һәм сыйфатланмыш

1


38

Асыл һәм нисбисыйфатлар

1


39

Сыйфатларныңясалышы

1


40

Сыйфат дәрәҗәләре, аларның язылышы һәм кулланылышы

1


41

Сыйфатларның җөмләдә кулланылышы

1


42

БСҮ.Изложение

1


43

Сыйфатның исемләшүе

1


44

БСҮ «Минем сыйныфташым»

1


45

Сыйфат сүз төркеменә морфологик анализ

1


46

Сыйфат сүз төркемен кабатлау. Б С Ү Туган ягым

1


Сан – 15 сәг.

47

Сан. Санның лексик-семантик, морфологик-синтаксик үзенчәлекләре

1


48

Татар телендә саналмышның кулланылыш үзенчәлеге. Саннарның ясалышы һәм дөрес язылышы

1


4

Гарәп һәм рим цифрларының дөрес язылышы

1


50

Сан төркемчәләре Микъдар саны

1


51

БСҮ «Сабан туенда»

1


52

Тәртип саны

1


53

Бүлем саны

1


54

Чама саны

1


55

Җыю саны

1


56

Саннарның җөмләдә кулланылышы

1


5

Сан төркемчәләре темасы буенча диктант

1


58

Саннарныкабатлау

1


59

БСҮ «Минем яратканшөгылем»

1


60

Сан сүзтөркеменәморфологик анализ ясау

1


61

Сан темасына диктант

1


Рәвеш – 15 сәг.

62

Рәвеш . Ләвешнең лексик-семантик, морфологик-синтаксик үзенчәлекләре

1


63

БСҮ Изложение

1


64

Рәвешләрнең ясалышы

1


65

Рәвеш дәрәҗәләре

1


66

Рәвешләрнең дәрәҗә формасы алу үзенчәлекләре.

1


67

Рәвеш төркемчәләре. Саф рәвешләр, охшату-чагыштыру рәвешләре

1


68

Вакытрәвешләре

1


69

Урынрәвешләре

1


70

Сәбәп-максат рәвешләре

1


71

БСҮ «Рәхмәт — иң олы сүз»

1


72

Рәвеш темасына аңлатмалы диктант

1


73

Рәвешләрдә басым төшү үзенчәлеге

1


74

Рәвешнең җөмләдә кулланылышы

1


75

Рәвеш темасын кабатлау

1


76

Рәвешләргә морфологик анализ ясау

1


Алмашлык - 23 сәг
1

77

Алмашлык.

1


78

Алмашлыкларның ясалышы

1


79

БСҮ «Казан — тарихи шәһәр»

1


80

Алмашлыкларның мәгънәви төркемчәләре

1


81

Зат алмашлыклары һәм аларның килеш белән төрләнеше

1


82

БСҮ. Изложение

1


83

Тартым алмашлыклары һәм аларның килеш белән төрләнеше

1


84

Күрсәтү алмашлыклары һәм аларның килешләр белән төрләнеше

1


85

БСҮ «Безнеңгаилә»

1


86

Күрсәтү алмашлыкларының тартым белән төрләнеше

1


87

Алмашлыкларның ясалышы темасына диктант

1


88

Сорау алмашлыкларының килеш белән төрләнеше

1


89

БСҮ «Кибеттә»

1


90

Билгеләү алмашлыклары һәм аларның килеш белән төрләнеше

1


91

Билгесезлек алмашлыклары

1


92

Юклык алмашлыклары

1


93

Алмашлыкларның сөйләмдәге роле

1


94

Алмашлыкларның кулланылыш үзенчәлекләре

1


95

БСҮ «Табигатьтә яз»

1


96

Алмашлык төркемчәләрен кабатлау

1


97

Алмашлык темасы буенча диктант

1


98

Алмашлыкларга морфологик анализ ясау

1


99

Алмашлыкларның төрләнешен кабатлау

1


100

Алмашлык темасын гомумиләштереп кабатлау. Тест

1


101

БСҮ. Юл йөрү кагыйдәләр буенча диалог төзү

1


6 нчы сыйныфта өйрәнгәннәрне кабатлау
1

102

Исем, сыйфат, санны гомумиләштереп кабатлау

1


103

Рәвеш, алмашлыкны гомумиләштереп кабатлау

1


104

6 нчы сыйныфта өйрәнгән сүз төркемнәренә морфологик анализ ясау

1


105

Йомгаклау дәресе

1