«наше право» специальное правовое приложение к - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
«наше право» специальное правовое приложение к - страница №2/2


Приложение:

1.Документ об уплате судебного сбора.

2.Решение Ивано-Франковского областного совета от 23.08.2012 года № 606-17/2012.

2.Копия искового заявления.Волков Александр Николаевич

Дата подачи иска в суд


*Оригинал искового заявления исполнен на украинском языке. Он опубликован на Интернет-сайте «Русские на Украине» в разделе «НАШЕ ПРАВО». Тем, кто интересуется практикой применения, Редакция готова предоставить этот текст в оригинале по электронной почте. Обращайтесь, пожалуйста: pravcentr2013@gmail.com
Постановление суда:

1.Административный иск удовлетворить полностью.

2.Признать незаконным пункт 1 Решения Ивано-Франковской областной Рады от 23 августа 2012 года №606-17/2012 «О соблюдении требований Конституции Украины относительно функционирования государственного украинского языка в Ивано-Франковской области».

3.Обязать Ивано-Франковскую областную раду исключить пункт 1 из Решения Ивано-Франковской областной Рады от 23 августа 2012 года №606-17/2012 «О соблюдении требований Конституции Украины относительно функционирования государственного украинского языка в Ивано-Франковской области».

4.Взыскать с Ивано-Франковской областной рады в пользу Волкова Александра Николаевича судебный сбор в размере 32,19 грн.

Материал подготовлен для выпуска «НАШЕ ПРАВО» на основании документов судебного разбирательства, предоставленных Александром Николаевичем Волковым Объединению «Русское Содружество».

Приложение к «Газете для соотечественников

«Русская ПРАВДА» - специальный выпуск «НАШЕ ПРАВО»,

1, январь 2013 г.Івано-Франківському міському суду

Позивач: Волков Олександр Миколайович,

Почтовый индекс, адрес по месту регистрации, телефон /стационарный/.

Відповідач: Івано-Франківська обласна рада,

76004, м. Івано-Франківськ,

вул. Грушевського, 21

телефон 551893Позовна заява (адміністративний позов)

На 17-й сесії Івано-Франківської обласної ради шостого демократичного скликання 23 серпня 2012 року прийнято рішення №606-17/2012 «Про дотримання вимог Конституції України щодо функціонування державної української мови в Івано-Франківській області», окремі положення якого, на мою думку, суперечать Конституції України. Зокрема, пункт 1 рішення проголошує:

«Вважати Закон України “Про засади державної мовної політики” таким, що не підлягає виконанню на території Івано-Франківської області».

Вказане рішення Івано-Франківської обласної ради оприлюднено в місцевих засобах масової інформації та на веб-сайті обласної ради. Таким чином, населення отримало наочний приклад, на мою думку, відвертого нехтування вищим представницьким органом місцевого самоврядування нашої області положеннями Конституції та законів України.

Частиною 5 статті 10 Конституції України визначено: «Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом». Пункт 4 частини 1 статті 92 Конституції України проголошує: «Виключно законами України визначається порядок застосування мов».

Так як з прийняттям Закону України «Про засади державної мовної політики» втратили чинність Закон Української РСР «Про мови в Український РСР» та багато інших законодавчих актів, то, за логікою Івано-Франківської обласної ради, на території області порядок застосування мов в даний час законами взагалі не визначений.

Частина 2 статті 19 Конституції України визначає: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Закон України «Про засади державної мовної політики» прийнятий Верховною Радою України 03.07.2012 року за №5029-VІ, підписаний Президентом України В.Януковичем, опублікований в газеті «Голос України» №146 від 10.08.2012 року. Закон набрав чинності з дня його опублікування 10 серпня 2012 року.

Стаття 2 Конституції України містить наступні положення:

«Суверенітет України поширюється на всю її територію.

Україна є унітарною державою.

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою».

В унітарній Українській державі не передбачена процедура ратифікації Закону України, який прийнятий Верховною Радою України та підписаний Президентом України, регіональними органами місцевого самоврядування. Статтями 147-152 Конституції України повноваження щодо вирішення питань про відповідність Конституції України законів закріплені виключно за Конституційним Судом України.

Івано-Франківська обласна рада не має жодних повноважень щодо проголошування законів України такими, що не підлягають виконанню на території Івано-Франківської області. Одночасно звертаю увагу суду на те, що на теренах Прикарпаття не можуть застосовуватися заходи, що передбачені частиною 3 статті 7 Закону України «Про засади державної мовної політики», так як в цілому по області та в жодному з її населених пунктів кількість осіб – носіїв регіональних мов або мов меншин не перевищує 10% від всього населення. Отже, єдиною мовою офіційної діяльності та мовою діловодства на території Івано-Франківської області залишається державна українська мова.

Але проголошення Закону України «Про засади державної мовної політики» таким, що не підлягає виконанню на території Івано-Франківській області, позбавляє мене, громадянина України російської національності, будь-яких законних гарантій на збереження моєї етнічної і мовної самобутності в приватному та недержавному громадському житті. Тому, як громадянин України і керівник громадської організації російської національної меншини Прикарпаття, я змушений захищати свої законні права, свободи та інтереси у мовній сфері.

Крім цього, я є патріотом України і вкрай зацікавлений в утвердженні України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави.

На підставі викладеного, керуючись пунктами 1, 2 частини 2 статті 162 КАС України,

ПРОШУ:

Визнати незаконним пункт 1 рішення Івано-Франківської обласної ради від 23.08.2012 року №606-17/2012 «Про дотримання вимог Конституції України щодо функціонування державної української мови в Івано-Франківській області»:

«Вважати Закон України “Про засади державної мовної політики” таким, що не підлягає виконанню на території Івано-Франківської області».

Зобов’язати Івано-Франківську обласну раду виключити з рішення від 23.08.2012 року №606-17/2012 «Про дотримання вимог Конституції України щодо функціонування державної української мови в Івано-Франківській області» пункт 1:

«Вважати Закон України “Про засади державної мовної політики” таким, що не підлягає виконанню на території Івано-Франківської області».
Додаток:

1.Документ про сплату судового збору.

2.Рішення Івано-Франківської обласної ради від 23.08.2012 року №606-17/2012.

2.Копія позовної заяви.


Волков Олександр Миколайович

12.09.2012Имеем право!

Каждый наш соотечественник, включая наших детей, должен твердо знать, что:

а) защищать свои гражданские права, бороться всеми законными способами за реализацию своих национально-культурных (и других тоже) интересов - не только возможно, но и жизненно необходимо;

б) урегулировать конфликтные ситуации при помощи суда - нормальная цивилизованная практика.

Кроме того, именно настойчивое и хорошо продуманное обращение гражданина к властям, в т.ч. судебным, для защиты своих прав - едва ли не единственный в наших условиях метод, доступный всем, кто владеет умом и хоть немного «пером».

Как писал китайский философ Сюньцзы, «Полагаться на законы и к тому же понимать их положения - только так можно добиться согласия». Дополним - согласия с государством и с обществом. А римлянин Овидий говорил: «Законы для того и даны, чтобы урезать власть сильнейшего». Поясним: в нашем случае «урезать власть сильнейшего» следует рассматривать в первую очередь как «право на защиту на основании закона» от попирания прав и свобод теми, кто сильнее нас (по должностному положению, по финансовому состоянию, или даже в банальном физическом смысле).

И хотя есть законы, пусть и далёкие от совершенства, и даже во многом к нам несправедливые, но и такие они дают нам определенный «оперативный простор» для самозащиты. Однако многие наши сограждане, так и прожив всю жизнь, страдая от несправедливостей, едва ли не на каждом шагу сталкиваясь с нарушением их прав, так и не решаются подать исковое заявление в суд, даже тогда, когда их права существенно ущемлены. Да что там в суд! - Даже просто обжаловать действия зарвавшегося негодяя в административном порядке или потребовать элементарной справедливости при решении наших вопросов в тех или иных органах, учреждениях или организациях мы зачастую оказываемся неспособны.

С чем это связано? В первую очередь, с отсутствием элементарных знаний в области права и методов организации работы по отстаиванию своих интересов.

Более того, о многих правах и свободах мы даже и не проинформированы. Стесненность жизненными обстоятельствами буквально принуждает нас к тому, чтобы мы времени не находили для заполнения этих пробелов в знаниях и опыте.

К тому же, большинство людей считает, что судебная тяжба (а если еще и с органами государственной власти!) - «очень сложное», «дорогостоящее» мероприятие, «требующее юридического образования» или привлечения «дорогих» специалистов, да и вообще - «бесперспективное». И хотя отчасти это так, все-таки нужно принять за аксиому, что это неправильное восприятие, к тому же - весьма и весьма вредное.

Доказательством могут послужить приведенные в этом выпуске «НАШЕ ПРАВО» материалы по судебному делу, выигранному А.Н.Волковым. И учитывая, что описанный прецедент не только «свеж», но и успешен, именно с него Центр информационной и правовой поддержки соотечественников при Редакции «Русской ПРАВДЫ» начинает знакомить читателей с серией материалов, направленных на оказание соотечественникам помощи в отстаивании их законных прав и интересов.

И прежде чем мы начнем постигать ранее непознанные или забытые «азы», нужно отметить: все действия, связанные с правовым урегулированием, нужно начинать с изучения основного закона государства, гражданами которого являемся и на территории которого живём. Зная его, мы всегда сможем уверенно потребовать его соблюдения, когда этого потребует ситуация.Многие наши права конституционно обоснованы и защищены

В Конституции Украины (Раздел 2) перечисляются права, свободы и обязанности человека и гражданина, не являющиеся, однако, исчерпывающими. Мы сейчас рассмотрим только некоторые из них, которые могут касаться прав и свобод российских соотечественников.

Так, Статья 21 Конституции гласит: «Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы». Другими словами, никто: ни государство, ни другие юридические и физические лица не могут отобрать у человека не только его законные права и свободы, но и само право на их защиту.

Ст.24 уравнивает в правах всех граждан: «Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам». А Ст.26 определяет, что люди, не являющиеся гражданами Украины, но находящиеся на территории государства на законных основаниях имеют права, равные правам граждан Украины: «Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на Украине на законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также несут такие же обязанности, как и граждане Украины, - за исключениями, установленными Конституцией, законами или международными договорами Украины».

Ст.37 Конституции утверждает право человека на создание любых политических партий и общественных организаций или участие в них, за исключением случаев, когда: «создание и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательства, на права и свободы человека, здоровье населения…» В этой части нужно особенно быть внимательными руководителям и активистам общественных организаций соотечественников. С одной стороны, нужно следить за применяемой риторикой, с другой - в полной мере использовать данное конституционное право для создания сети структур, в том числе и тех, которые будут бороться за отстаивание наших прав.

В Ст.40 говорится о возможности внесудебного (досудебного) отстаивания прав: «Все имеют право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения либо лично обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления и к должностным и служебным лицам этих органов, которые обязаны рассмотреть обращение и дать обоснованный ответ в установленный законом срок». В выпусках «НАШЕ ПРАВО» мы подробно рассмотрим методы внесудебного и досудебного процессов защиты прав и интересов. Сейчас лишь акцентируем, что попытки внесудебного и досудебного урегулирования любой конфликтной ситуации, если они проведены правильно и надлежащим образом документированы, являются залогом успеха и судебной защиты.Ст.53 гласит: «Каждый имеет право на образование», а её часть 3: «Гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право обучения на родном языке либо на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях или через национальные культурные общества». Здесь, в части защиты прав наших детей на получение образования на родном русском языке, просто непочатый край работы. Но и заложены определенные возможности, которые должны быть нами всемерно исследованы, апробированы и использованы.

Ст.55 гарантирует всем людям возможность отстаивать свои законные права в суде, в международных судебных инстанциях и других правозащитных органах: «Права и свободы человека и гражданина защищаются судом. Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.Каждый имеет право обращаться за защитой своих прав к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. (Спросите себя: сколько раз мы это делали? - «НП»)

Каждый имеет право после использования всех национальных средств правовой защиты обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения или в соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых является Украина.

Каждый имеет право любыми не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств».

Большинство людей, чьи интересы существенно ущемлены, едва ли не стесняются требовать законной компенсации за причиненный им ущерб. В то же время в соответствии со Ст.56: «Каждый имеет право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий».

Даже краткого путешествия в Раздел 2 Конституции достаточно, чтобы убедиться - главный закон государства дает гражданам Украины, иногосударственным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Украины, достаточно возможностей, чтобы отстаивать законные права и интересы. Была бы только воля, настойчивость и организованность.

«Важная» статья Конституции, касающаяся защиты прав соотечественников - 10-я.

Она провозглашает: «Государственным языком на Украине есть украинский язык.

Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.На Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.

Государство содействует изучению языков международного общения.

Применение языков на Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом».

Эта статья вызывала немало споров. В результате Конституционный Суд Украины по требованию группы депутатов ВРУ своим Решением от 14.12.99 г. №10-рп/99 дал официальное разъяснение данной статьи:

«1. Положение части первой статьи 10 Конституции Украины, согласно которому «государственным языком на Украине является украинский язык», надо понимать так, что украинский язык как государственный является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления (язык актов, работы, делопроизводства, документации и т.п.), а также в других публичных сферах общественной жизни, которые определяются законом (часть пятая статьи 10 Конституции Украины).

Наряду с государственным языком при осуществлении полномочий местными органами исполнительной власти, органами Автономной Республики Крым и органами местного самоуправления могут использоваться русский и другие языки национальных меньшинств в пределах и порядке, которые определяются законами Украины.

2. Исходя из положений статьи 10 Конституции Украины и законов Украины относительно гарантирования применения языков на Украине, в том числе в учебном процессе, языком обучения в дошкольных, общих средних, профессионально-технических и высших государственных и коммунальных учебных заведениях Украины является украинский язык.В государственных и коммунальных учебных заведениях наряду с государственным языком в соответствии с положениями Конституции Украины, в частности части пятой статьи 53, и законов Украины, в учебном процессе могут применяться и изучаться языки национальных меньшинств.

3. Решение Конституционного Суда Украины является обязательным для исполнения на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано».

Чтобы исследовать и показать наши возможности по защите прав, мы неоднократно будет обращаться к правоприменительной практике в части исполнения законодательных актов, в частности - ЗУ «Об основах государственной языковой политики», «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» и других, в том числе и подзаконных.

Результатом наших общих усилий, на основании уже имеющегося опыта и того, который будем приобретать в работе по защите прав соотечественников, должно стать не только понимание важности такой работы. Важно показать, что успех возможен, выработать концепцию, методологию работы по защите прав и интересов российских соотечественников, соответствующих методик и образцов, воспользоваться которыми сможет каждый гражданин и каждая общественная организация.

И еще важнее - довести до сведения каждого соотечественника прописную истину: «под лежащий камень вода не течёт». А значит, вопрос о том, в какого качества правовом государстве будем жить мы и наши дети, напрямую зависит от нашей готовности уже сейчас встать на защиту своих прав. - Со знанием дела, уверенно, настойчиво.

Как отстоять свои права в суде

Обращение в суд происходит путем подачи искового заявления

В предлагаемом материале мы расскажем о защите прав в судебном порядке. И хотя далеко не все проблемы, которые гражданин может решать через суд, можно отнести к «защите прав российских соотечественников», чтобы понять в принципе схему «как это работает», вкратце поясним все основные вопросы, связанные с тем, как мы можем защитить свои права в суде.

Для начала давайте ответим на вопрос: кто и по какому поводу может подать иск в суд?

Любой человек (даже не являющийся гражданином Украины), если нарушены его гражданские, семейные или имущественные права, закрепленные в «Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод», может подать исковое заявление и отстаивать свои права в судебном порядке.

В делах искового производства лицами, которые принимают участие в деле, являются стороны (ст.30 Гражданско-процессуального кодекса Украины* (далее - ГПК), третьи лица, представители сторон и третьих лиц (ст.1 ГПК).

Лицо, подающее иск в суд называется истцом, а лицо, к которому предъявляется иск, называется ответчиком. Третьи лица - это лица, привлекаемые истцом, ответчиком или судом, как правило, в качестве свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков или лиц, предоставляющих правовую помощь. Третьи лица также вправе заявлять самостоятельные требования относительно предмета спора (ст.34 ГПК).Куда обращаться?

В качестве истца, ответчика и третьих лиц могут выступать физические, юридические лица, а также государство. Права и обязанности лиц, которые принимают участие в деле, регламентируются ст.27 ГПК.

Истец (лицо, которое оспаривает свои нарушенные, непризнанные или оспариваемые права, свободы или интересы) в первую очередь должен определиться с подсудностью дела (в какой суд подавать иск).

Во-первых, все дела, которые подлежат решению в порядке гражданского судопроизводства, рассматриваются в суде первой инстанции: районными, районными в городах, городскими и местными районными судами (ст.107 ГПК). Подсудность гражданских дел, в которых одной из сторон является суд или судья этого суда, определяется постановлением судьи суда вышестоящей инстанции (ст.108 ГПК).

Во-вторых, по общему правилу иск подается в суд (ст.ст.109-114 ГПК), находящийся по месту проживания ответчика - физического лица или по месту нахождения организации - юридического лица - ответчика. Исключения из этого правила допускаются в следующих случаях:

- иски о взыскании алиментов, о признании отцовства ответчика и иски, которые возникают из трудовых правоотношений, могут предъявляться по месту проживания истца;

- иски о расторжении брака могут предъявляться по месту проживания истца также в случае, если на его содержании находятся малолетние или несовершеннолетние дети или если он не может по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам выехать по местожительству ответчика. По договоренности супругов дело может рассматриваться по месту проживания кого-нибудь из них;

- иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица, или вреда, причиненного вследствие совершения преступления, могут предъявляться по месту проживания истца или по месту нанесения ущерба;

- иски, связанные с возмещением вреда, причиненного лицу незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органа дознания, досудебного следствия, прокуратуры или суда, могут предъявляться по месту проживания истца;

- иски о защите прав потребителей могут предъявляться по месту проживания потребителя или по месту причинения вреда или выполнения договора;

- иски о возмещении вреда, причиненного имуществу физических или юридических лиц, могут предъявляться по месту нанесения вреда;

- иски, которые возникают из деятельности филиала или представительства юридического лица, могут предъявляться по их местонахождению;

- иски, которые возникают из договоров, в которых указано место выполнения, или выполнять которые (из-за их особенностей) можно только в определенном месте, могут предъявляться по месту выполнения этих договоров;

- иски к ответчику, местожительство которого неизвестно, предъявляются по местонахождению имущества ответчика, или по месту его пребывания, или по последнему известному местожительству ответчика, или постоянной его занятости (работы);

- иски к ответчику, который не имеет на Украине местожительства, могут предъявляться по местонахождению его имущества или по последнему известному месту его проживания или пребывания на Украине; местонахождение имущества и последнее известное местожительство или пребывание ответчика должны быть достоверно установлены;

- иски о возмещении ущерба, причиненного столкновением судов, а также о взыскании сумм вознаграждения за спасение на море могут предъявляться по местонахождению судна ответчика или порта регистрации судна;

- иски к взыскателю о признании исполнительной надписи нотариуса не подлежащей выполнению или о возвращении истребованного по исполнительной надписи нотариуса имущества могут предъявляться по месту ее выполнения.

Как оформить иск?

Исковое заявление оформляется в письменной форме (ст.119 ГПК), и оно должно содержать:

1) наименование суда, в который подается заявление;

2) полное имя (наименование) истца и ответчика, их адреса местожительства (местонахождения), номера телефонов. Если иск подается представителем истца, также указываются данные представителя, а к иску прилагается доверенность. Если иск подается от имени физического лица, представитель должен иметь нотариально заверенную доверенность;

3) наименование документа, например «Исковое заявление (административный иск)»;

4) содержание исковых требований;

5) цена иска (если требование носит имущественный характер);

6) изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования;

7) указание доказательств, которые подтверждают каждое обстоятельство, наличие оснований для освобождения от доказывания;

8) приложения - перечень документов, которые подаются вместе с заявлением;

9) подпись истца, дату подачи иска в суд.

Далее необходимо, собственно, подготовить исковое заявление, обосновать свою позицию, приложить необходимые доказательства. При этом нужно особое внимание уделять как точности изложения фактов, так и аргументированности и обоснованности исковых требований.

При этом всегда нужно помнить, что в условиях чрезмерной загруженности судов (а также когда это будет касаться защиты прав российских соотечественников и рассмотрения других «неудобных» дел), во всех случаях, когда Ваш иск может быть отклонен из-за каких-то формальных неточностей или ошибок, допущенных при подаче искового заявления, скорее всего он и будет отклонен. Поэтому нужно очень тщательно готовиться к подаче материалов в суд.

Особенности составления иска

Изложение исковых требований

В Исковом заявлении необходимо четко указать, что вы просите у суда. Требования, которые можно выдвигать суду (способы защиты гражданских прав и интересов) установлены ст.16 Гражданского кодекса Украины** (далее - ГК):

- признание права;

- признание сделки недействительной;

- прекращение действия, которое нарушает право;

- восстановление положения, которое существовало до нарушения;

- принудительное выполнение обязательства в натуре;

- изменение правоотношения;

- возмещение убытков и другие способы возмещения имущественного вреда;

- возмещение морального (неимущественного) вреда;

- признание незаконными решений, действий или бездеятельности органа государственной власти.

Истец имеет право объединить в одном исковом заявлении несколько требований, связанных между собой (ст.118 ГПК).Определение цены иска по требованиям материального характера

Определения цены иска производится в соответствии со ст.80 ГПК:

- если подается иск о взыскании денежных средств с ответчика, то ценой иска будет сумма, которую истец просит суд взыскать с ответчика;

- если в суд подается иск о признания права собственности на имущество, то цена иска будет равна стоимости имущества, право собственности, на которое истец требует признать;

- если в суд подается иск о взыскании алиментов - цена иска определяется совокупностью всех выплат, но не более чем за 6 месяцев;

- если в суд подается иск о срочных платежах и выдачах - считается совокупность всех платежей или выдач, но не более чем за 3 года;

- если в суд подается иск о бессрочных или пожизненных платежах и выдачах - определяется совокупность платежей или выдач, но не более чем за 3 года;

- если в суд подается иск об уменьшении или увеличении платежей или выдач - цена иска определяется суммой, на которую уменьшаются или увеличиваются платежи или выдачи, но не более чем за 1 год;

- если в суд подается иск о прекращении платежей или выдач - цена иска определяется совокупностью платежей или выдач, которые остались, но не более чем за 1 год;

- если в суд подается иск о разрыве договора найма (аренды) или договора найма (аренды) жилья - ценой иска может быть совокупность платежей за пользование имуществом или жильем на протяжении срока, который остается до конца действия договора, но не более чем за 3 года;

- если в суд подается иск о праве собственности на недвижимое имущество, которое принадлежит физическим лицам на праве частной собственности - цена иска определяется действительной стоимостью недвижимого имущества, а на недвижимое имущество, которое принадлежит юридическим лицам, - не ниже его балансовой стоимости;

- если в суд подается иск, который состоит из нескольких самостоятельных требований - цена иска определяется общей суммой всех требований;

- если иск не содержит требований материального характера, но только требования нематериального характера - (к примеру, иск о расторжении брака, но без требования о присуждении алиментов, т.к. алименты будут уже требованием материального характера), то такой иск будет неимущественным и цену иска при этом указывать не нужно.

Изложение обстоятельств

В исковом заявлении необходимо изложить обстоятельства, которыми истец обосновывает свои требования. То есть нужно указать в иске все причины, по которым он выдвигает то или иное требование, а также факты, на которых основаны эти требования. Другими словами, необходимо указать конкретные обстоятельства и причины, побудившие Вас обратиться с иском в суд. И здесь, напоминаем, нужно постараться быть очень убедительными, как и при описании доказательств.Указание доказательств

В исковом заявлении необходимо перечислить все доказательства (содержащие информацию относительно предмета доказательства), которые подтверждают каждое обстоятельство, побудившее Вас подать в суд, или указать основания для освобождения от доказывания (ст.61 ГПК). Указание доказательств - это один из самых важных элементов искового заявления, на основании которого судом принимается решение об открытии производства по делу или об отказе в открытии производства. Потому указанию доказательств необходимо уделить максимум внимания.

В соответствии со ст.57 ГПК доказательствами являются любые фактические данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон. Эти фактические данные устанавливаются на основании пояснений сторон, третьих лиц, их представителей (допрошенных как свидетели), показаний свидетелей, письменных доказательств, вещественных доказательств (в частности, звуко- и видеозаписей), заключений экспертов.

Наиболее распространенным видом доказательств являются письменные доказательства. Так, самыми лучшими доказательствами являются документы в оригинале (которые необходимо предоставить суду для ознакомления в процессе судебного разбирательства), а также их копии, которые необходимо приложить к исковому заявлению. И здесь очень важным фактором достижения успеха будет тщательно проведенная досудебная подготовка, наши попытки решения проблемы в досудебном порядке. Именно на этом этапе (досудебного решения) или подготовки к подаче иска, мы собираем всю документальную базу, в том числе - и обеспечиваем себе поддержку свидетелей.

Обобщая: в исковом заявлении после каждого утверждения истца или ссылки на определенный факт следует указать, какими доказательствами это подтверждается - письменными, вещественными, показаниями свидетелей и проч.

Если истец ссылается на показания свидетелей, то следует в тексте иска просить о вызове в суд в качестве свидетелей нужных истцу лиц, для чего в иске необходимо указать их фамилии, имена и отчества, а также места жительства и телефоны. Очень важной может быть предварительная работа со свидетелями, которые будут поддерживать Ваш иск. Например, возможно заблаговременно «обзавестись» письменными свидетельствами - заявлениями свидетелей. Нужно лишь добиться, чтобы затем, в ходе судебных слушаний, свидетели, выступающие на Вашей стороне, говорили то же самое, о чем свидетельствовали и в письменных документах.

Имеющиеся у истца доказательства в копиях следует прикладывать к иску для подачи в суд. Если же у истца есть данные о доказательствах, подтверждающих его правоту, но он не имеет к ним доступа, то нужно упомянуть о них в иске, а затем в ходе судебного процесса просить суд истребовать эти доказательства. Для этого действия у суда есть полномочия в соответствии со ст.137 ГПК.

Приложение

В приложении к исковому заявлению необходимо указать перечень документов, прилагающихся к нему. В этом перечне истцу нужно точно указать названия всех документов, которые он прилагает к иску, а также приложенные квитанции по оплате судебного сбора. Желательно также указать, сколько страниц содержит каждый приложенный к иску документ, например, «копия договора на 6 страницах».Подача искового заявления в суд

После составления искового заявления к нему необходимо приложить документы, которые истец решил подать в суд вместе с иском (указаны в Исковом заявлении в приложении - перечне документов), а также копии искового заявления с приложениями по числу ответчиков и третьих лиц в соответствии с требованиями ст.120 ГПК. Правила этой статьи относительно представления копий документов не распространяются на иски, которые возникают из трудовых правоотношений, а также о возмещении вреда, причиненного вследствие преступления или увечья, другим повреждением здоровья или смертью физического лица, незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры или суда.

Еще один (как минимум) комплект документов (включая ксерокопии квитанций об оплате судебного сбора) необходимо сделать для себя. При этом следует учитывать, что Ваша копия всегда должна оставаться у Вас, а дополнительные копии могут понадобиться, например, если Вы привлекаете к защите прав адвоката или общественные организации, или, например, если Вы заходите направить материалы в СМИ и т.п. Поэтому у Вас должен оставаться полный пакет документов с которого всегда можно будет сделать необходимое количество копий.

К исковому заявлению обязательно прилагается оригинал документа, подтверждающего уплату судебного сбора (оригинал квитанции).

Для оплаты судебного сбора необходимо предварительно узнать в суде платежные реквизиты, на которые будет производиться платеж. В каждом суде имеется информационный стенд, с образцами заполнения платежных квитанций.

Для тех, кто «дружит» с компьютером, существует более простая и быстрая процедура:

1. открыть официальный сайт судебной власти Украины: http://court.gov.ua;

2. в левой колонке открыть вкладку «Реквизиты для оплаты судебного сбора»;

3. из предложенного списка выбрать название суда (тут представлены все суды Украины) и нажать серую кнопку с двумя птичками «>>»;

4. в открывшемся окне, в таблице «Наименование документа и действия, за которое взимается судебный сбор», необходимо выбрать то, что подходит истцу (программа сразу показывает сумму платежа);

5. в открывшейся вкладке вписывается:

- фамилия, имя, отчество истца (полностью);

- идентификационный номер;

- адрес (полностью);

- дата.

6. выбирается формат квитанции (PDF, MS Word, HTML);7. затем нужно нажать кнопку «Сформировать квитанцию»;

8. распечатать квитанцию на принтере;

9. пойти в ближайший банк и оплатить судебный сбор.

Теперь, когда иск готов, его можно подавать в суд. Сделать это можно двумя способами:

1. сдать в канцелярию суда;

2. отправить по почте.

Каждый из способов имеет преимущества и недостатки.

Если относить иск в канцелярию, есть шанс, что в неправильно оформленном пакете документов сразу выявят огрехи, и их можно будет быстро устранить. Но такой способ всегда по времени в несколько раз дольше, чем отправка по почте, особенно если суд находится далеко.

Если Вы решили сдавать иск в канцелярию суда, нужно не забыть обязательно взять с собой и «свой» экземпляр. Секретарь суда должен зарегистрировать иск в журнале регистрации, присвоив ему номер. Желательно, чтобы Вы были свидетелем этого акта регистрации. На экземпляре истца секретарь должен поставить входящий номер, дату получения искового заявления, свою подпись и печать суда.

Если истец решил отправлять иск почтовым переводом, сделать это необходимо ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. В результате у истца будет один экземпляр описи вложения, заверенный штемпелем почтового отделения, кассовый чек на котором будут указаны: наименование отправления, получатель, отправитель и дата отправки. Потом еще придет по почте уведомление о вручении иска суду. Все эти три документа необходимо приложить к своему экземпляру искового заявления (лучше всего сразу завести специальную папку для хранения всех материалов, касающихся данного судебного дела).

Случается, что через некоторое время из суда можно получить определение об оставлении искового заявления без движения. Это может случиться, если иск составлен без соблюдения требований к его форме и содержанию, перечисленных выше, или если не приложены копии необходимых документов, не уплачен судебный сбор или нет оригинала квитанции об уплате судебного сбора. В определении суд дает срок на устранение недостатков. Если исправить недостатки в указанный срок, исковое заявление считается поданным в суд в день его первоначальной регистрации.

Открытие производства по делу

В соответствии со ст.122 ГПК зарегистрированный в суде иск не позднее дня, следующего за днем регистрации, передается определенному судье. Судья должен на протяжении 10 дней с момента поступления искового заявления в суд открыть производство по делу или отказать в его открытии, мотивируя свой отказ.

Основаниями для отказа в открытии производства по делу могут быть следующие обстоятельства:

- заявление не подлежит рассмотрению в судах в порядке гражданского судопроизводства;

- существует вступившее в действие решение или постановление суда о закрытии производства по делу, в связи с отказом истца от иска или заключением мирового соглашения в споре между теми же самыми сторонами, о том самом предмете и на тех же основаниях;

- в производстве этого или другого суда есть дело о споре между теми же самыми сторонами, о том самом предмете и на тех же основаниях;

- есть решение третейского суда, принятое в рамках его компетенции, относительно спора между теми же самыми сторонами, о том самом предмете и на тех же основаниях, за исключением случаев, когда суд отказал в выдаче исполнительного листа о принудительном исполнении решения третейского суда или отменил решение третейского суда, и рассмотрение дела в том же третейском суде оказалось невозможным;

- смерть физического лица, а также прекращение юридического лица, которые являются одной из сторон в деле, так как спорные правоотношения не допускают правопреемства.

Кроме того, судья может вернуть исковое заявление, если оно подано без соблюдения требований к его оформлению, предусмотренных ст.ст.119-120 ГПК а также, если не уплачен судебный сбор. В этом случае истцу дается время для устранения недостатков (не больше 5 дней со дня получения истцом соответствующего постановления суда). Если истец не устранит недостатки, заявление считается не поданным и возвращается ему. В данном случае исковое заявление можно подать заново, если не нарушены сроки исковой давности.

Также заявление возвращается, если:

- истец до открытия производства по делу подал заявление о возвращении ему иска;

- заявление подано недееспособным человеком (решение о недееспособности принимает суд);

- заявление от имени истца подано человеком, не имеющим полномочий на ведение дела;

- дело не подсудно данному суду;

- заявление о расторжении брака подано во время беременности жены или до достижения ребенком 1 года без соблюдения требований Семейного кодекса;

- заявление подано без соблюдения порядка согласно части 3 ст.118 ГПК.

Об открытии производства по делу или отказе в открытии производства по делу судья выносит постановление. В постановлении об открытии производства по делу отмечаются:

- наименование суда, фамилия и инициалы судьи, который открыл производство по делу, номер дела;

- кем и к кому предъявлен иск;

- содержание исковых требований;

- время и место предварительного судебного заседания, если судья решил, что его проведение является необходимым, или времени и месте судебного рассмотрения дела, если судья решил, что проведение предварительного судебного заседания по делу не является необходимым;

- предложение ответчику подать в указанный срок письменные возражения против иска и ссылки на доказательства, которыми они обосновываются.

Постановление об отказе в открытии производства по делу должно быть безотлагательно прислано истцу вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами. Отказ в открытии производства по делу препятствует повторному обращению в суд с таким же иском.

Производство по делу

Предварительное судебное заседание

После открытия производства по делу суд немедленно присылает всем лицам, принимающим участие в деле, копии постановления об открытии производства по делу. Одновременно с копией постановления об открытии производства по делу ответчику присылается копия искового заявления с копиями приложенных к нему документов, а третьим лицам - копия искового заявления (ст. 127 ГПК). Ответчик, получивший копию постановления об открытии производства по делу и искового заявления, имеет право подать суду письменное возражение против иска с указанием доказательств, подтверждающих его отрицание всех заявленных истцом требований или их определенной части.

Суд может назначить предварительное судебное заседание (оно не является обязательным), которое должно быть проведено в течение 10 дней со дня открытия производства по делу. Предварительное судебное заседание проводится с целью выяснения возможности урегулирования спора до судебного разбирательства или для обеспечения правильного и быстрого решения дела. Судья проводит предварительное судебное заседание при участии сторон и других лиц, принимающих участие в деле (ст.130 ГПК). Если при этом спор не урегулирован, суд:

- уточняет исковые требования или возражения против иска;

- решает вопрос о составе лиц, которые будут принимать участие в деле;

- определяет факты, которые необходимо установить для решения спора;

- выясняет, какие доказательства подаются сторонами для обоснования своих доводов и возражений;

- решает вопрос об истребовании доказательств и вызове свидетелей, о проведении экспертизы, привлечении специалиста, переводчика, лица, которое предоставляет правовую помощь, и т.д.;

- проводит обзор письменных и вещевых доказательств;

- решает вопрос о применении мероприятий для обеспечения иска;

- совершает другие действия, необходимые для подготовки дела к судебному разбирательству;

- определяет время и место судебного разбирательства.

Стороны обязаны представить свои доказательства в суд до или во время предварительного судебного заседания по делу (ст.ст.131-135 ГПК), а если предварительное судебное заседание по делу не проводится, до начала рассмотрения дела по существу. О процессуальных действиях, которые необходимо совершить до судебного разбирательства, суд выносит постановление.

Рассмотрение дела судом и принятие решения

Ст.157 ГПК устанавливает, что рассмотрение судом дела должно быть произведено на протяжении разумного срока, но не более 2 месяцев со дня открытия производства по делу, а дела о восстановлении на работе и о взыскании алиментов - не более 1 месяца. В исключительных случаях срок рассмотрения дела может быть продлен, но не более чем на 15 дней.

Рассмотрение гражданского дела ведется в судебном заседании (в специально оборудованном зале судебных заседаний) с обязательным уведомлением лиц, которые принимают участие в деле. Однако лица, принимающие участие в деле, могут ходатайствовать перед судом о рассмотрении дела без их присутствия. Порядок ведения судебного заседания регламентируется ст.ст.158-207 ГПК.

В результате проведения судебного разбирательства суд выносит решение. Во время принятия решения суд обязан ответить на следующие вопросы:

- имели ли место обстоятельства, которыми обосновывались требования и возражения сторон и какими доказательствами они подтверждаются;

- есть ли другие факты, которые имеют значение для решения дела, и подтверждающие их доказательства;

- каковы правоотношения сторон, вытекающие из установленных судом обстоятельств;

- какая правовая норма может быть применена к этим правоотношениям;

- нужно ли иск удовлетворить или в иске отказать (удовлетворить частично);

- как распределить между сторонами судебные издержки;

- есть ли основания для немедленного выполнения судебного решения и для отмены мероприятий обеспечения иска.

Провозглашение решения суда

Решение суда или его вступительная и резолютивная части провозглашаются немедленно и прилюдно (ст.218 ГПК) после окончания судебного разбирательства.

Председательствующий в суде разъясняет содержание решения, порядок и срок его обжалования. В случае провозглашения в судебном заседании только вступительной и резолютивной частей судебного решения, суд сообщает, когда лица, которые принимают участие в деле, смогут ознакомиться с полным решением суда.

После провозглашения решения суд, который его постановил, не может сам отменить или изменить это решение.

Согласно ст.223 ГПК решение суда вступает в законную силу по окончании срока для подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после рассмотрения дела апелляционным судом.

После обретения решением суда законной силы, стороны и третьи лица с самостоятельными требованиями, а также их правопреемники не могут снова заявлять в суде одно и то же исковое требование на тех же основаниях, а также оспаривать в другом судебном процессе установленные судом факты и правоотношения.Содержание решения суда

Суд принимает решение, которое состоит из:

1. Вступительной части с указанием:

- времени и места его принятия;

- наименования суда, который утвердил решение;

- фамилии и инициалов судьи (при коллегиальном рассмотрении - судей);

- фамилии и инициалов секретаря судебного заседания;

- имен (наименований) сторон и других лиц, которые принимали участие в деле;

- предмета исковых требований.

2. Описательной части с указанием:

- обобщенного изложения позиции ответчика;

- объяснений лиц, которые принимают участие в деле;

- других доказательств.

3. Мотивировочной части с указанием:

- установленных судом обстоятельств и определенных соответственно им правоотношений;

- мотивов, из которых суд считает установленным наличие или отсутствие фактов, которыми обосновывались требования или возражения, принимает во внимание или отвергает доказательства, применяет указанные в решении нормативно-правовые акты;

- были ли возбуждены, не признаны или оспорены права, свободы или интересы, за защитой которых лицо обратилось в суд, а если были, то кем;

- названия, статьи, ее части, абзаца, пункта, подпункта закона, на основании которого решено дело, а также процессуального закона, которым руководствовался суд;

4. Резолютивной части с указанием:

- вывода суда об удовлетворении иска или отказе в удовлетворении требований истца полностью или частично;

- вывода суда по сути исковых требований;

- распределения судебных издержек;

- срока и порядка обретения решением суда законной силы и порядка его обжалования.

Определение порядка и срока выполнения решения суда

Суд, который утвердил решение, может определить порядок его выполнения, предоставить отсрочку или рассрочить выполнение, принять меры для обеспечения его выполнения, о чем отмечает в решении.Выдача судебного решения

В соответствии со ст.222 ГПК копии полного решения суда выдаются лицам, принимавшим участие в деле, немедленно после провозглашения такого решения. В случае провозглашения только вводной и резолютивной частей судебного решения, лицам, принимавшим участие в деле, немедленно после его провозглашения выдаются копии судебного решения с изложением вступительной и резолютивной частей.

Лицам, которые принимали участие в деле, но не присутствовали в судебном заседании, копии полного судебного решения направляются заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 2 дней со дня его составления или по их обращению вручаются им под расписку непосредственно в суде.

И последнее, что нужно сказать. Если Вы настроены решительно и готовы защищать свои права в суде, и особенно в том случае, если у Вас нет достаточно много средств для найма высококвалифицированных адвокатов, рекомендуем обзавестись свежими текстами кодексов (ГК, ГПК и других, в зависимости от того, какого рода дела Вы собираетесь вести в судебном порядке). Все тексты законодательных актов можно найти на сайте Верховной Рады Украины. В целом нужно находить время для изучения действующего законодательства. Как показывает практика, человек тогда может быть эффективно защищен даже с участием квалифицированных юристов, когда он хотя бы в общих чертах разбирается в правовых вопросах. И тем более нужно иметь представление о законодательстве, о методах защиты своих прав в досудебном и судебном порядке, если Вы намерены самостоятельно бороться за свои права.*ГПК - здесь - Гражданско-процессуальный кодекс Украины

*ГК - здесь - Гражданский кодекс Украины

Центр информационной и правовой поддержки соотечественников

Создан Центр информационной и правовой поддержки соотечественников при Редакции газеты «Русская ПРАВДА». Руководитель Центра - Проваторов Сергей Германович.

Задачи Центра - оказание российским соотечественникам методологической, методической, информационной и правовой помощи по защите прав, свобод и законных интересов, распространение правовой информации для соотечественников и их объединений как по правозащитной проблематике, так и по другим направлениям, касающимся интересов российских соотечественников.

Консультации по телефону Центр не даёт. Краткую информацию можно получить по телефону (044) 223-05-43

Просим соотечественников направлять в Центр материалы о случаях нарушения прав, свобод, в частности национально-культурных, языковых, образовательных и иных прав. Все материалы (кроме копий официальных документов и копий переписки с официальными органами) просим присылать только на русском языке.

Материалы направляйте почтой в адрес: Объединение «Русское Содружество» (Центр), А/Я 360-В, г.Киев, 01001

Также нужно дублировать материалы по электронной почте:pravcentr2013@gmail.com

По мере подготовки материалов они будут публиковаться на страницах газеты в дополнительном блоке «НАШЕ ПРАВО», а также на интернет-сайте «Русские на Украине».
<< предыдущая страница